دانلود رایگان مقالات انگلیسی داده کاوی

ترجمه مقاله پردازش پایگاه داده ها و مقایسه بین روش های داده کاوی

ترجمه مقاله پردازش پایگاه داده ها و مقایسه بین روش های داده کاوی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله ابزار داده کاوی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله ابزار داده کاوی - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله استفاده از داده کاوی برای یافتن کلاهبرداری های بیمه

ترجمه مقاله استفاده از داده کاوی برای یافتن کلاهبرداری های بیمه

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله داده کاوی در بهداشت و درمان با استفاده از روش ترکیبی

ترجمه مقاله داده کاوی در بهداشت و درمان با استفاده از روش ترکیبی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله داده کاوی آموزشی و نقش آن در عرصه آموزشی

ترجمه مقاله داده کاوی آموزشی و نقش آن در عرصه آموزشی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله یک چارچوب CRM-داده کاوی کارآمد برای پیش بینی رفتار مشتری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک چارچوب CRM-داده کاوی کارآمد برای پیش بینی رفتار مشتری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله Sprint یک طبقه بندی موازی مقیاس پذیر برای داده کاوی - نشریه ACM

ترجمه مقاله Sprint یک طبقه بندی موازی مقیاس پذیر برای داده کاوی - نشریه ACM

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله چهار دهه داده‌ کاوی در مدیریت سیستمها و شبکه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله چهار دهه داده‌ کاوی در مدیریت سیستمها و شبکه - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 47