تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

سوالات گروه شغلی صنایع غذایی فنی و حرفه ای

دانلود رایگان سوالات نانوای نان سنتی تافتون فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل نانوای نان سنتی تافتون با کد استاندارد ۷۵۱۲۲۰۶۸۰۰۰۰۱۳۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۱۴۱ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان نانوای نان سنتی تافتون با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 17,800 تومان

دانلود رایگان سوالات نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم صنعتی سازمان فنی و حرفه ای بدون پاسخنامه

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در رشته نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم صنعتی با کد استاندارد ثبت شده ی ۷۵۱۲۲۰۶۸۰۰۶۰۰۰۱ در سامانه آموزشی فنی حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۳ مجموعه سوال از ادوار گذشته مناسب برای دوره نانوای نانهای حجیم و نیمه حجیم صنعتی با فرمت پی دی اف میباشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 17,800 تومان