تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

سوالات گروه شغلی امور مالی و بازرگانی فنی و حرفه ای

دانلود رایگان سوالات کارآفرینی با رویکرد KAB (سطح تکمیلی) فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل کارآفرینی با رویکرد KAB (سطح تکمیلی) با کد استاندارد ۵۲۴۹۲۰۴۵۰۰۱۰۰۴۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۲۱۹  نمونه سوال برای آمادگی در امتحان کارآفرینی با رویکرد KAB (سطح تکمیلی) با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 17,800 تومان

دانلود رایگان سوالات حسابدار حقوق و دستمزد فنی و حرفه ای

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل حسابدار حقوق و دستمزد با کد استاندارد ۴۳۱۳۲۰۴۵۰۰۱۰۰۰۲ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۱۳۸ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان حسابدار حقوق و دستمزد با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 17,800 تومان

دانلود رایگان سوالات کارآفرینی با رویکرد KAB (مقدماتی) سازمان فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در رشته کارآفرینی با رویکرد KAB (مقدماتی) با کد استاندارد ثبت شده ی ۵۲۴۹۲۰۴۵۰۰۱۰۰۳۱ در سامانه آموزشی فنی حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۱۵ مجموعه سوال از ادوار گذشته مناسب برای دوره کارآفرینی با رویکرد KAB (مقدماتی) با فرمت پی دی اف میباشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 17,800 تومان