دانلود رایگان مقالات انگلیسی سایبرنتیک

ترجمه مقاله آنالیز مبتنی بر داده از روند تحقیقات جهانی در تصویر پزشکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آنالیز مبتنی بر داده از روند تحقیقات جهانی در تصویر پزشکی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله مدلسازی چند مقیاسی جریان خون کرونری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مدلسازی چند مقیاسی جریان خون کرونری - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله تاثیر درمان از راه دور برای جراحی های بشر دوستانه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر درمان از راه دور برای جراحی های بشر دوستانه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12