تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله آثار برنامه های پشتیبانی بر استراتژی های سطح شرکت – نشریه الزویر

عنوان فارسی: آثار برنامه های پشتیبانی بر استراتژی های سطح شرکت در سازمان های کوچک و متوسط
عنوان انگلیسی: Effects of Support Programs on Corporate Strategies of Small and Medium-Sized Enterprises
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 11
سال انتشار : 2013 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5035 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 738.71Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت استرتژیک، مدیریت کسب و کار، مدیریت اجرایی، مدیریت تکنولوژی،کیفیت و بهره وری، استراتژی های توسعه صنعتی، سیاست های تحقیق و توسعه، مدیریت مالی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
مجله: علوم اجتماعی و رفتاری (Social and Behavioral Sciences)
دانشگاه: دانشگاه ارجیس ترکیه
کلمات کلیدی: برنامه های پشتیبانی، استراتژی های سطح شرکت، SME ها
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2. مرور منابع و فرضیات

1.2. استراتژی های سطح شرکت SME ها

1.1.2. استراتژی های محصول

2.1.2. استراتژی های بازار

2.2. برنامه های پشتیبانی از SME

1.2.2. پشتیبانی تکنولوژیکی

2.2.2. پشتیبانی آموزشی

3.2.2. پشتیبانی مالی

4.2.2. پشتیبانی از ماشین آلات/ تجهیزات/ زیرساخت

5.2.2. پشتیبانی از بازاریابی

6.2.2. پشتیبانی مشاوره ای

3. متدولوژی

1.3. هدف پژوهش

2.3. نمونه و جمع آوری داده ها

3.3. مدل پژوهش

4.3. تحلیل ها و نتایج

1.4.3. میانگین ها و انحراف معیارها

2.4.3. تحلیل همبستگی

3.4.3. تحلیل رگرسیون و آزمون فرضیات

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract Small and medium-sized enterprises (SMEs) have become the strategic organizations of everglobalizing country economies. Turkish SMEs have some compliance problems (increase in efficiency and productivity, improve quality, development of new production techniques and processes, product and technology development) with EU standards along the way of EU accession period within the frame of Customs Union and Helsinki Decisions. Such a case has brought the support policies and strategies for SMEs into the agenda. In present study, supports provided to SMEs were evaluated. The primary objective was set as to investigate the effects of provided-supports on business strategies of SMEs. A survey was conducted on 396 small and medium-sized enterprises of Kayseri Organized Industrial Region in Turkey between the years of 2011-2012. Resultant data were analyzed through the SPSS statistical software. Results revealed significant effects of technology, training and consultancy supports provided to SMEs on product and marketing strategies of these enterprises.

نمونه متن ترجمه

چکیده

سازمان های کوچک و متوسط (SME ها) به سازمان های استراتژیک در اقتصاد جهانی شده کشورها تبدیل می شوند. SME های ترکیه ای برای سازگاری با استانداردهای اتحادیه اروپا (افزایش کارایی و بهره وری، بهبود کیفیت، توسعه تکنیک ها و فرایندهای جدید تولید، توسعه محصول و تکنولوژی) در طول دوره پیوستن به اتحادیه اروپا در چارچوب اتحادیه گمرکی و تصمیمات هلسینکی با مشکلاتی مواجه هستند. این وضعیت باعث شده است تا سیاست ها و استراتژی های پشتیبان وارد دستور کار SME ها بشود. در این مطالعه، پشتیبانی از SME ها ارزیابی شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی آثار پشتیبانی های ارائه شدهبر استراتژی های تجاری SME ها بود. از سال 2011 تا 2012 پیمایشی بر روی 396 سازمان کوچک و متوسط منطقه صنعتی سازماندهی شده کایزری در ترکیه انجام شد. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار آماری SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد که پشتیبانی تکنولوژیکی، آموزشی و مشاوره ای بر استراتژی های محصول و بازاریابی SME ها تأثیرگذار است.