ترجمه مقاله کاهش ریسک سیل در حوزه رودخانه باسکا با اقدامات ساختاری و غیرساختاری

ترجمه مقاله کاهش ریسک سیل در حوزه رودخانه باسکا با اقدامات ساختاری و غیرساختاری
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اقدامات ساختاری و غیرساختاری برای کاهش ریسک سیل در حوزه رودخانه باسکا (رومانی)
عنوان انگلیسی
Structural and Non-Structural Measures for Flood Risk Mitigation in the Bâsca River Catchment (Romania)
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2011
نشریه
Forumgeografic
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6189
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
جغرافیا و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مخاطرات آب و هوایی و مدیریت بحران
مجله
مطالعات و تحقیقات جغرافیا و محیط زیست
دانشگاه
دانشگاه بخارست، دانشکده جغرافیا
کلمات کلیدی
سیل ها، اقدامات ساختاری و غیرساختاری، حوزه رودخانه باسکا
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
حوزه مطالعه
داده ها و روش انجام کار
عوامل ایجاد کننده و تسهیل کننده سیل ها
بارش
عوامل مورفومتریک
حداکثر جریان و سیل ها. عواقب آنها
مشخصه های کلی
اقدامات برای کاهش ریسک سیل ها
اقدامات ساختاری
ترتیبات زیرحوزه رودخانه پالتینیس
اقدامات غیرساختاری
قانون گذاری
ترتیبات حوزه آبریز
برنامه ریزی اجرایی زمین و شهری
بیمه
پیش بینی و هشدار هیدرولوژیک
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The most common natural hazards affecting the Bâsca River Catchment (extended over a surface of 785. 1 sq. km in the Curvature Carpathians) are floods and flooding. The purpose of this paper is to investigate and analyze structural and non-structural measures for flood risk mitigating in this catchment. The study focuses on the main factors which generate and favour floods, as well as on flood characteristics (frequency, the largest floods and its consequences). The main methods are the statistical analyze hydrologic and climatic data, field observations, expeditionary mapping and spatial analyses using Geographic Information Systems (GIS). In order to analyse flood potential, there were processes processed maximum instantaneous monthly and annual discharges of the Bâsca River at the Bâsca Roziliei hydrometric station (1953 - 2007), Varlaam I (1956- 2005), Comandău h.s. (1968-2005) and of the Bâsca Mică River at the Brebu h.s. (1959-1974) and Varlaam II h.s. (1973-2005). Considerations on structural and non-structural measures for protection against floods are presented in the last part of the paper. An inventory of structural works in the middle and lower part of the catchment (hydrotechnical and erosion control works) and their condition was made.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
رایج ترین خطرات طبیعی که حوزه رودخانه باسکا (گسترده شده بر روی سطحی برابر با 785.1 کیلومترمربع در انحنای رشته کوه های کارپات ) را تحت تاثیر قرار می دهد، سیل ها و طوفان ها هستند. هدف این مقاله بررسی و تحلیل اقدامات ساختاری و غیرساختاری برای کاهش ریسک سیل در این حوزه آبگیر است.
این مطالعه بر روی عوامل اصلی که سیل ها را ایجاد کرده یا تسهیل می کنند و همچنین ویژگی های سیل تمرکز می کند (تکرر، بزرگترین سیل ها و عواقب آن).
روش های اصلی عبارتند از هیدرولوژی تحلیل آماری و داده های جویف مشاهدات میدانی، نقشه نگاری محیطی و تحلیل های فضایی با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) .
به منظور تحلیل توان سیل، فرآیندهای وجود داشتند که دبی (تخلیه) سالانه و ماهانه ناگهانی بیشینه پردازش شده مربوط به رودخانه باسکا در ایستگاه هیدرومتری باسکا روزیلی (1953 – 2007)، وارلام I (1956 – 2005)، کماندائو (1968 – 2005) و رودخانه باسکا میکا در بربو (1959 – 1974) و وارلان II (1973 – 2005) .
ملاحظات در مورد اقدامات ساختاری و غیرساختاری برای حفاظت در برابر سیل ها در آخرین بخش از این مقاله ارائه شده اند. یک مدخل از کارهای ساختاری در میانه و بخش پایین تر از حوزه آبریز و شرایط آنها ایجاد شد (کارهای هیدروتکنیکی و کنترل فرسایش).

بدون دیدگاه