ترجمه مقاله مقاومت و تغییر شکل سنگریز بر اساس مواد آزمایش سه محوری فشاری در مقیاس بزرگ - نشریه ASCE

ترجمه مقاله مقاومت و تغییر شکل سنگریز بر اساس مواد آزمایش سه محوری فشاری در مقیاس بزرگ - نشریه ASCE
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مقاومت و تغییر شکل سنگریز بر اساس مواد آزمایش سه محوری فشاری در مقیاس بزرگ: تاثیر تراکم و فشار
عنوان انگلیسی
Strength and Deformation of Rockfill Material Based on Large-Scale Triaxial Compression Tests. I: Influences of Density and Pressure
صفحات مقاله فارسی
32
صفحات مقاله انگلیسی
16
سال انتشار
2014
نشریه
ASCE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6465
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت ساخت و خاک و پی
مجله
مجله مهندسی ژئوتکنیکی و ژئوزیست ‌محیطی
دانشگاه
دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه چونگ کینگ، چین
کلمات کلیدی
مواد سنگریزه، تراکم، فشار، تغییر شکل، استحکام، زاویه اصطکاک، مدول، خط حالت بحرانی (CSL)
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
آزمایش سه محوری فشاری در مقیاس بزرگ
ماده
دستگاه سه محوری در مقیاس بزرگ
آماده سازی نمونه و تست روش
زاویه اصطکاک
زاویه اصطکاک ایجاد شده
زاویه اصطکاک حالت بحرانی
زاویه اصطکاک حالت اوج
زاویه اصطکاک حالت مشخصه
مدول ها
مدول الاستیک اولیه
مدول تانژانت (مماس)
مدول سکانتی
رفتارهای کرنش
رفتار تنش-کرنش
کرنش حجمی
کرنش انحرافی
CSL
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A series of large-scale triaxial compression tests were conducted to investigate the strength and deformation behaviors of Tacheng rockfill material (TRM) in relation to the initial void ratio and initial confining pressure. The critical state friction angle of TRM was expressed as a linear function of the logarithm of the initial confining pressure. The excess peak state friction angle and excess characteristic state friction angle of TRM were formulated as linear equations of a revised relative dilatancy index to capture the influences of density and pressure on the peak state and characteristic state friction angles. The initial elastic modulus, tangent modulus, and secant modulus of TRM were dependent on the initial void ratio and initial confining pressure. In addition, a formulation incorporating density and pressure was proposed to simulate the initial elastic modulus of TRM. The volumetric and deviatoric strains of TRM at the critical state were also dependent on density and pressure. The critical state line of TRM in the e 2 lg p9 space descended with a decrease in the initial void ratio.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

یک سری از آزمایشات سه محوری فشاری در مقیاس بزرگ برای بررسی مقاومت و تغییر شکل رفتار ماده تاچنگ سنگریز (TRM) در رابطه با نسبت تخلخل اولیه و فشار محصورشدگی شدگی  اولیه انجام شد. حالت زاویه اصطکاک بحرانی TRM به عنوان یک تابع خطی از لگاریتم فشار محصورشدگی اولیه بیان شده است. زاویه اصطکاک حالت اوج اضافی و زاویه اصطکاک حالت مشخصه اضافی TRM به عنوان معادلات خطی از شاخص اتساع نسبی تجدید نظر شده به منظور بررسی تأثیر تراکم و فشار بر حالت اوج و زاویای اصطکاک حالت مشخصه فرموله شده است. مدول الاستیک اولیه، مدول مماس، و مدول سکانت TRM وابسته به نسبت تخلخل اولیه و فشار محصورشدگی شدگی  اولیه می باشد. علاوه بر این، تراکم ترکیب فرمول سازی و فشار به منظور شبیه سازی مدول الاستیک اولیه TRM پیشنهاد شده است. فشارهای حجمی و انحرافی  TRM در حالت بحرانی نیز وابسته به چگالی و فشار می باشند. خط حالت بحرانی  TRM در فضای P’ E -lg با کاهش نسبت منافذ اولیه نزول کرده است.


بدون دیدگاه