ترجمه مقاله اهمیت استراتژیک فعالیت های منابع انسانی بر رضایت شغلی در بیمارستان های خصوصی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اهمیت استراتژیک فعالیت های منابع انسانی بر رضایت شغلی در بیمارستان های خصوصی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اهمیت استراتژیک فعالیت های منابع انسانی بر رضایت شغلی در بیمارستان های خصوصی
عنوان انگلیسی
Strategic Importance of Human Resource Practices on Job Satisfaction in Private Hospitals
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8273
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک
مجله
دهمین کنفرانس مدیریت استراتژیک بین المللی - 10th International Strategic Management Conference
دانشگاه
دانشگاه آنادلو، اسکیشیور، ترکیه
کلمات کلیدی
فعالیت های منابع انسانی، رضایت شغلی، مقیاس فعالیت های منابع انسانی، پرسشنامه رضایت مینه سوتا
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
2.فعالیت های منابع انسانی
2.1رضایت شغلی
2.2فعالیت های منابع انسانی و رضایت شغلی
3.مدل پژوهش و فرضیات
3.1حیطه و روش پژوهش،محدودیت ها
4.تجزیه وتحلیل و نشانه ها
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study aims to define the relationship between practices of human resource management and job satisfaction of employees in service enterprises particularly within hospitals. It is aimed to investigate definitions of job satisfaction and corporate studies within framework and then to reveal the effects between job satisfaction and training, assessments, career planning, communication, work definition, awarding, preference activities which refer to practices of human resource management. Afterwards, a research conducted on human resource practices is analyzed. The study was conducted on white-collar and blue-collar human resources working in 5 private hospitals of Eskişehir Province. Survey method was used to collect research data. SPSS 22 program was used to analyze the collected data. Factor analysis, reliability analysis (Cronbachalphas), correlation analysis, and hierarchical regression analyses related to hypothesis tests were conducted to analyzed the data. Furthermore, mean and standard deviations of variables related to descriptive statistics are presented in the study.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه در نظر دارد تا رابطه ی بین فعالیت های مدیریت منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان در سازمان های خدماتی و به ویژه در بیمارستان های خصوصی را تعریف کند. هدف این مقاله، بررسی تعاریف رضایت شغلی و مطالعات شرکتی در چارچوب خاص و هم چنین مشخص کردن تاثیرات بین رضایت شغلی و اموزش،ارزیابی، برنامه ریزی شغلی، ارتباطات، تعریف شغل، اعطای پاداش، فعالیت های ترجیحی است که با عنوان فعالیت های مدیریت منابع انسانی نام برده می شود.بعد از ان، پژوهش انجام شده در خصوص فعالیت های منابع انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. مطالعه در بین منابع انسانی یقه سفید و یقه آبی شاغل در 5 بیمارستان خصوصی استان Eskişehir انجام شده است. روش بررسی برای جمع اوری داده های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. برنامه ی SPSS22 نیز برای تجزیه و تحلیل داده های جمع اوری شده به کار رفت. تحلیل عاملی، تحلیل قابلیت اطمینان، تحلیل هم بستگی و تحلیل رگرسیون مربوط به ازمون فرضیات می باشند که برای تجزیه و تحلیل داده ها انجام شدند. علاوه براین، میانگین و انحراف معیار متغیرها به امار توصیفی مربوط می شوند که در مطالعه ارائه شده اند.

بدون دیدگاه