تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بررسی رابطه بین سرمایه انسانی استراتژیک و بهبود عملکرد مالی از منظر درآمد ها

عنوان فارسی: بررسی رابطه بین سرمایه انسانی استراتژیک و بهبود عملکرد مالی از منظر درآمد ها در سازمان تامین اجتماعی استان فارس
عنوان انگلیسی: An Investigation into the Relationship between Strategic Human Capital and Financial Performance Improvement from Incomes Perspective in Fars Province Social Security
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2016 نشریه : Ijhcs
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7377 رفرنس : ندارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.80Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک
مجله: مجله بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دانشگاه: گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
کلمات کلیدی: سرمایه انسانی استراتژیک، بهره وری، سود، درآمدها، حداقل مربعات پانل
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. سرمایه انسانی استراتژیک

2.1. مدیریت سرمایه انسانی استراتژیک

2.2. اندازه گیری سرمایه انسانی استراتژیک

2. بهبود عملکرد مالی

3. به دست آوردن سود (سودآوری)

4. فرضیه های تحقیق

5. روش

6- نتایج

بحث و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Strategic human capital is one of the most important strands of intellectual capitals in financial managers as it is regarded as the main source of creativity. Investigating the relationship between the value of human capital and some indices of the organization performance including financial performance improvement from income perspective, present study, in fact, tries to enhance the capability of managers and other organizational beneficiaries to evaluate the value made by human capital. To do so, the study was conducted in the time period of 2013-2014 in the Social Security Organization and the employed statistical method was multiple regression via panel least squares (with fixed effects). The study finally revealed that there was a significant relationship between the strategic human capital and improved financial performance in terms of incomes. Furthermore, no significant relationship was observed between strategic human capital and profit-making. To put it another way, while the value of human capital is not reflected in the fiscal performance index (profitability), market values these properties. The same relationship was also tested between the direct and indirect work force of production and office and selling employees

نمونه متن ترجمه

چکیده

سرمایه انسانی استراتژیک یکی از مهم ترین مجراهای سرمایه های فکری برای مدیران مالی است که به عنوان منبع اصلی خلاقیت در نظر گرفته می شود. در مطالعه ی حاضر بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی و برخی از شاخص های عملکرد سازمانی از جمله بهبود عملکرد مالی از دید درآمد، به منظور افزایش توانایی ها و قابلیت های مدیران و سایر ذی نفعان سازمانی با هدف ارزیابی ارزش ایجاد شده توسط سرمایه انسانی انجام شده است. برای انجام این کار، دوره ی زمانی 2013 – 2014 را برای سازمان تامین اجتماعی مد نظر قرار داده ایم و از روش آماری رگرسیون چندمتغیره (چندگانه) همراه با حداقل مربعات پانل ( با اثرات ثابت) استفاده کرده ایم. در نهایت این مطالعه رابطه ای معنادار بین سرمایه انسانی استراتژیک و بهبود عملکرد مالی از منظر درآمد را نشان می دهد. علاوه براین، هیچ رابطه ی معناداری بین سرمایه انسانی استراتژیک و کسب سود مشاهده نشده است. به عبارتی دیگر، درحالیکه ارزش سرمایه انسانی در شاخص عملکرد مالی (سود) منعکس نشده است، در بازار این ارزش این ویژگی ها قابل مشاهده است. رابطه ای مشابه بین تاثیر مستقیم و غیرمستقیم نیروی کار تولیدی و کارکنان دفتری و بخش فروش مورد بررسی قرار گرفته است.