ترجمه مقاله رابطه بین انعطاف پذیری استراتژیک و رقابت پذیری شرکت در اقتصاد نو ظهور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه بین انعطاف پذیری استراتژیک و رقابت پذیری شرکت در اقتصاد نو ظهور - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رابطه بین انعطاف پذیری استراتژیک، مدیریت سبز، و رقابت پذیری شرکت در یک اقتصاد در حال ظهور
عنوان انگلیسی
Strategic flexibility, green management, and firm competitiveness in an emerging economy
صفحات مقاله فارسی
26
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5166
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت استراتژیک، مدیریت کسب و کار، مدیریت اجرایی و مدیریت بازرگانی
مجله
پیش بینی های فن آوری و تغییر اجتماعی
دانشگاه
دانشکده مدیریت، دانشگاه Jiaotong شیان، چین
کلمات کلیدی
مدیریت سبز، انعطاف پذیری استراتژیک، حمایت نهادی، مشروعیت سازمانی، رقابت پذیری شرکت
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. پیشینه نظری و فرضیات
1. 2 رابطه بین انعطاف پذیری استراتژیک و پذیرش GMP
2. 2 اثر تعدیل کنندگی حمایت نهادی
3. 2 رابطه بین پذیرش GMP و رقابت پذیری شرکت
4. 2 نقش واسطه (میانجی) مشروعیت سازمانی
1. 4. 2 رابطه بین پذیرش GMP و مشروعیت سازمانی
2. 4. 2 رابطه بین مشروعیت سازمانی و رقابت پذیری شرکت
3. روش
1. 3 جمع آوری نمونه و داده ها
2. 3 متغیرها و معیارها
4. تحلیل ها و نتایج
1. 4 روایی ساختار
2. 4 تست فرضیه
5. بحث
1. 5 مبانی و اهداف مدیریت
2. 5 محدودیت ها و جهات تحقیق آتی
6. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Combining the dynamic capability perspective and institutional theory, this study examines how firms in emerging economies respond to green management pressures and measures what they gain by adopting green management practices. Drawing on data from 272 Chinese firms based on responses from two key informants in each firm, this study finds that strategic flexibility has a positive effect on the adoption of green management practices, and institutional support moderates this relationship by strengthening the positive effect. The study also advances a richer explanation of the link between adoption of green management practices and competitiveness by revealing the mediating role of organizational legitimacy in this link. These findings provide important implications for explaining how firms in emerging economies combine internal strategic flexibility and external institutional support to implement green management strategies, which in turn improves their legitimacy and competitiveness.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
با ترکیب رویکرد (دیدگاه) قابلیت پویا و نظریه نهادی، مطالعه حاضر نحوه پاسخگویی شرکت ها در اقتصادهای در حال ظهور به فشارهای مدیریت سبز را مورد بررسی قرار داده و آنچه با پذیرش شیوه های مدیریت سبز بدست می آورند را اندازه گیری می نماید. طبق داده های 272 شرکت چینی براساس پاسخهای دو مخبر یا منبع خبرکلیدی در هر شرکت، مطالعه حاضر نشان می دهد انعطاف پذیری استراتژیک اثر مثبتی بر پذیرش شیوه های مدیریت سبز اعمال می نماید و حمایت نهادی با تقویت اثر مثبت، این رابطه را وساطت می کند. این مطالعه همچنین با نشان دادن نقش واسطه ای و میانجی مشروعیت سازمانی در این ارتباط، توضیح غنی تری از رابطه بین پذیرش شیوه های مدیریت سبز و رقابت پذیری ارائه می دهد. یافته های بدست آمده مبانی و مفاهیم مهمی برای توضیح و تبیین این مسئله فراهم می کنند که چگونه شرکت ها برای پیاده کردن استراتژیهای مدیریت سبز، انعطاف پذیری استراتژیک داخلی و حمایت نهادی خارجی را باهم ترکیب می کنند که این مسئله مشروعیت و رقابت پذیری را بهبودمی بخشد.

بدون دیدگاه