تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تعریف آماری ترافیک داده های داخلی برای دسترسی کارآمد طیف دینامیک

عنوان فارسی: یک چهارچوب برای تعریف آماری ترافیک داده های داخلی برای دسترسی کارآمد طیف دینامیک در باند 2.4 گیگاهرتز ISM
عنوان انگلیسی: A Framework for Statistical Characterization of Indoor Data Traffic for Efficient Dynamic Spectrum Access in the 2.4 GHz ISM Band
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 20
نشریه : Sdiwc فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 6188
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.36Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی الگوریتم ها و محاسبات، معماری سیستم های کامپیوتری و سخت افزار
دانشگاه: ارتباطات آزمایشگاهی، دانشگاه کاسل، آلمان
کلمات کلیدی: آنالایزر دو باند اسپکتروم (WSDSA)، طیف دسترسی پویا(DSA)، مخلوط گوسی چند متغیره (MGM، (K-معنی داده خوشه، ISM
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. سناریوهای اندازه گیری و راه اندازی

2.1 سناریوهای اندازه گیری

2.2 بستر تست

2.3 ماتریس داده

3. تعریف آماری ترافیک داده ی ISM

3.1 تابع صحت فرکانس

3.2 تابع همبستگی زمان

4 مدلسازی پارامتری

4.1 الگوریتم انتظار-بیشینه سازی برای تخمین پارامترهای ترافیک داده ISM

4.2 معیارهای انتخاب مدل

5.1 صحت سنجی MGM با استفاده از همبستگی فرکانس

5.1.1 دو باند فرعی فرکانس همسایه (نزدیک)

5.1.2 سه باندفرعی فرکانس همسایه

5.2 صحت سنجی MGM با استفاده از همبستگی زمان

5.2.1 در دو اسلات زمانی همسایه

5.2.2 سه اسلات زمانی همسایه

6 نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

The key for efficient dynamic spectrum access (DSA) is to model the spectral resources accurately. A large number of measurement campaigns have been performed to estimate the spectrum usage in outdoor and indoor scenarios. This spectrum usage estimation helps policy makers to optimize the spectrum management methodologies. The spectrum usage studies also assist researchers to constitute a way for efficient DSA using prior knowledge of the distribution of the observed data traffic in cognitive radio (CR) systems. In this paper we extend our previous work which statistically modeled the observed data traffic in the industrial, scientific and medical (ISM) band at 2.4 -GHz in two neighboring frequency subbands and time slots, respectively, to three neighboring frequency subbands and time slots, respectively. As before, the frequency and time correlation functions of the observed data traffic are modeled by an exponentially decaying function. The multivariate Gaussian mixture (MGM) is validated as a good candidate to model the joint distribution of measured data and also to estimate the correlation between the measured data in neighboring frequency subbands and as well as in time domain samples.

نمونه متن ترجمه

چکیده

کلیدِ دسترسی طیف دینامیک کارآمد (DSA) مدالسازی منابع طیفی به صورت دقیق است. تعداد زیادی از روش های اندازه گیری برای تخمین کاربرد طیف در سناریوهای داخلی و خارجی اجرا شده اند. این تخمین کاربرد طیف به سیاست گذاران کمک می کند تا روش های مدیریت طیف را بهینه سازی کنند. مطالعات کاربرد طیف همچنین به محققان کمک می کنند تا یک راهی را برای DSA کارآمد ایجاد کنند با استفاده از دانش پیشین توزیع ترافیک داده های مشاهده شده در سیستم های رادیویی شناختی (CR). در این مقاله، ما کار قبلی خود را بسط می دهیم که به صورت آماری ترافیک داده های مشاهده شده در باند صنعتی، علمی و پزشکی (ISM) را در 2.4 گیگاهرتز در دو باند فرعی فرکانس نزدیک به هم و اسلات زمانی برای سه باند فرعی فرکانس نزدیک به هم و اسلات های زمانی مدلسازی کرده بود. مانند گذشته، توابع همبستگی فرکانس و زمانِ ترافیک داده های مشاهده شده توسط تابع فرسایشی نمایی مدلسازی شده اند. ترکیب چندمتغیری گائوسی (MSM) به عنوان یک کاندیدای خوب برای مدلسازی توزیع مشترک داده های اندازه گیری شده و همچنین تخمین همبستگی بین داده های اندازه گیری شده در باندهای فرعی فرکانس نزدیک و در نمونه های دامنه ی زمانی، صحت سنجی شد.