ترجمه مقاله ژلاتینه شدن نشاسته به عنوان معیاری از ویژگی های رئولوژیک خمیر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ژلاتینه شدن نشاسته به عنوان معیاری از ویژگی های رئولوژیک خمیر - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ژلاتینه شدن نشاسته به عنوان معیاری از ویژگی های رئولوژیک خمیر
عنوان انگلیسی
Starch gelatinization as measured by rheological properties of the dough
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2010
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
9257
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
صنایع غذایی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم مواد غذایی و فناوری مواد غذایی
مجله
مجله مهندسی مواد غذایی - Journal of Food Engineering
دانشگاه
دانشگاه کشاورزی، گروه فن آوری کربوهیدرات، کراکوف، لهستان
کلمات کلیدی
ژلاتینه شدن، خمیر، نشاسته، خواص رئولوژیکی، چسبندگی
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2009.08.033
فهرست مطالب
چکیده
1 مقدمه
2 مواد و روش ها
2.1 مواد
2.1.1 مواد خمیر بدون گلوتن (GFD)
2.1.2 مواد خمیر معمولی حاوی گلوتن
2.2. روش
2.2.1 تهیه خمیر بدون گلوتن (GFD)
2.2.3 نمونه برداری
2.2.4 اندازه گیریهای رئولوژیک
3. نتایج
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Rheological properties of gluten-free dough (GFD) as well as conventional gluten containing dough (CGD) during processing were measured. Both CGD and GFD were examined in terms of mechanical spectrum, in the frequency range 0.1–10 Hz, at constant deformation γ = 0.01, at different temperatures. As a result changes in viscoelasticity of dough during selected stages of bread production (mixing–proofing–baking) were obtained. Changes in complex moduli of GFD and CGD, at a frequency of 1 Hz were measured. Curves obtained showed the changes in tan(delta) (phase shift) with time and allowed calculations of first derivatives which indicated the temperatures of gelatinization of the starches present in the studied systems (wheat, corn and potato). The results of rheological measurements were compared to DSC results of appropriate dough samples. It was concluded that rheological measurements followed by derivative calculations are useful for determining the gelatinization temperature of starches included in the dough.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ویژگی های رئولوژیک خمیر فاقد گلوتن (GFD) مانند خمیرهای حاوی گلوتن متداول (CGD) طی فرآوری اندازه گیری شدند. هم CGD و هم GFD بوسیله طیف مکانیکی در محدوده فرکانس 0.1-10 هرتز، در تغییر شکل ثابت γ=0.01 و در دماهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند. در نتیجه تغییر در ویسکوالاستیسیته خمیر طی مراحل انتخابی تولید نان (مخلوط کردن، استراحت، پخت) بدست آمد. تغییر در مودول کمپلکس GFD و CGD در فرکانس 1 هرتز اندازه گیری شد. منحنی بدست آمده نشان دهنده تغییر در رنگ زرد (دلتا) (تغییر فاز) در طول زمان است و اجازه محاسبه اولین مشتقاتی را می دهد که نشاندهنده زمان ژلاتینه شدن نشاسته های موجود در سیستم های مورد مطالعه (گندم، ذرت و سیب زمینی) است. نتایج اندازه‌گیری‌های رئولوژیکی با نتایج DSC نمونه های مناسب خمیر مقایسه شد. نتیجه گرفته شد که اندازه‌گیری‌های رئولوژیک حاصل از محاسبه مشتقات برای تعیین دمای ژلاتینه شدن نشاسته های موجود در خمیر مفید هستند.

بدون دیدگاه