دانلود ترجمه مقاله مفاهیم گونه ها - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مفاهیم گونه ها - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مفاهیم گونه ها
عنوان انگلیسی
CONCEPTS OF SPECIES
صفحات مقاله فارسی
32
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2007
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4420
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک و علوم جانوری
مجله
دایره المعارف تنوع زیستی
دانشگاه
دانشگاه کالج لندن
فهرست مطالب
فرهنگ لغات
۱ کاربرد مفاهیم گونه ای چیست؟
۲ بیان اریبی
۳ معیار های گونه ای داروین
الف معیار گونه مورفولوژیکی داروین
ب گونه های پلی تایپیک
۴ فلسفه گونه ها، مفهوم درون آمیزی
۵ مفاهیم گونه های جایگزین
الف مفهوم گونه اکولوژیکی
ب تشخیص مفهوم گونه
۶ مفاهیم گونه ای بر اساس تاریخ
الف مورفولوژی
ب شجره نامه
ج مفهوم گونه تشخیصی
۷ مفهوم گونه های ترکیبی
الف مفاهیم تکاملی و نیایی
ب مفهوم انسجام گونه ها
۸ مخالفت ممکن است گونه واقعی نباشد
الف) عملکرد تاکسونومیکی
ب جمعیت ها، واحد های تکاملی می باشند، نه گونه
ج مفهوم گونه فنتیک
چ خوشه ژنوتیپی یا معیار خوشه ژنومی
خ غیر واقعی بودن گونه ها در زمان و مکان
۹ اهمیت مفاهیم گونه ای برای حفاظت و تنوع زیستی
الف دیدگاه سنتی گونه ها به عنوان نهاد های واقعی
ب جایگزین ها تفاوت های ژنتیگی ارزشمند تر از وضعیت گونه
ج تفاوت های گونه ای به صورت نشانگر های مهم از نظر اکولوژیکی
چ تنوع زیستی در مکان و زمان
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
GLOSSARY

cladistic A classification based entirely on monophyletic taxonomic groupings within a phylogeny; taxonomic units that are paraphyletic or polyphyletic are rejected. A ‘‘cladist’’ is one who practices ‘‘cladistics,’’ usually in the sense of using parsimony to adjudicate between data from multiple characters in the construction of a ‘‘cladogram,’’ which is an estimate of the true phylogeny. cohesion The sum total of forces or systems that hold a species together. The term is used especially in the interbreeding and cohesion species concepts. Cohesion mechanisms include isolating mechanisms in sexual species as well as ‘‘stabilizing’’ ecological selection, which may cause cohesion even within asexual lineages. disruptive selection Selection acting to preserve extreme phenotypes in a population. Speciation usually involves disruptive selection, because intermediates (hybrids between incipient species) are disfavored (see also stabilizing selection).

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
فرهنگ لغات
Cladistics:طبقه بندی ای که کاملا مبتنی بر گروه بندی تاکسونومیکی تک ریشه ای در یک نیا یا تکامل نژادی است، واحد های تاکسونومیکی تک نیایی یا چند نیایی رد می شوند. کلادیس فردی است که، رده بندی را معمولا از حیث داوری بین داده ها از کاراکتر ها و خصوصیات مختلف در ساخت یک کلادوگرام انجام می دهد که براوردی از فیلوژنی حقیقی است.
Cohesion:مجموع کل نیرو ها یا سیستم هایی که گونه ها را در کنار هم نگه می دارند. این اصطلاح به طور ویژه در درون آمیزی و مفاهیم گونه های کوهیژن استفاده می شود. مکانیسم های کوهیژن شامل مکانیسم های ایزولاسیون در گونه های جنسی و نیز انتخاب اکولوژیکی پایدار کننده است که موجب ایجاد انسجام در نیا های غیر جنسی می شود.

بدون دیدگاه