ترجمه مقاله تخمیر حالت جامد و خصوصیات ماناناز حرارت نیمه خالص از باسیلوس اس پی 33

ترجمه مقاله تخمیر حالت جامد و خصوصیات ماناناز حرارت نیمه خالص از باسیلوس اس پی 33
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تخمیر حالت جامد و خصوصیات ماناناز حرارت نیمه خالص از باسیلوس اس پی 33
عنوان انگلیسی
Solid State Fermentation And Characterization Of Partially Purified Thermostable Mannanase From Bacillus sp. MG-33
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
2010
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5276
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی، صنایع غذایی
گرایش های مرتبط با این مقاله
میکروبیولوژی، زیست فناوری مواد غذایی، بیوشیمی
دانشگاه
گروه میکروبیولوژی، دانشگاه پنجاب، چندیگر، هند
کلمات کلیدی
باسیلوس اس پی 33 ام جی
فهرست مطالب
مقدمه
حالت جامد تخمیر سبوس گندم و کاه غنی سودا پاپ
ترکیب میانی حداقل محلول نمک های معدنی
سنجش انزیم
تصویه بتاماناناز
تاثیر Ph بر فعالیت بتاماناناز
ثبات pH بتاماناناز
درجه حرارت مطلوب و مقاومت حرارتی بتاماناناز
درجه حرارت مطلوب و پایداری بتاماناناز
پایان انالیز محصول توسط لایه نازک کروماتوگرافی TCL(ماناناز صمغ خرنوب را درمان میکند)
اثرات غلظتهای مختلف و اوره بر روی فعالیت بتاماناناز
براورد بتاماناناز VMAX و KM
اثر یون های فلزات و ترکیبات الی در فعالیت انزیم
نتابج و کفت و گو
حالت جامد تخمیر سبوس گندم و کاه غنی سودا پاپ
تصفیه بتاماناناز از باسیلوس اس پی 33MG
خصوصیات بتاماناناز
دمای مطلوب و پایدار حرارتی بتاماناناز
هیدرولیز صمغ خرنوب توسط بتاماناناز
کروماتوگرافی لایه نازک
ثبات بتاماناناز در غلظت بالا اوره و نمک
تعیین vmax وkm
اثرات یون های فلزات و ترکیبات الی در فعالیت بتاماناناز
نتیجه گیری
قدردانی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Bacillus sp. MG-33 was isolated from the desert of Rajasthan (India). The organism produced 500 and 200 Ug-1 of thermostable mannanase (after 96h) in solid state fermentation (SSF) of wheat bran and wheat straw rich-soda pulp at the moisture ratio of 1:1.5 and 1:3 at 30ºC, respectively. Two-step partially purified mannanase was optimally active at 65ºC and was 100% thermostable at 55 to 60ºC for 2h and also retained more than 50% residual activity at 65ºC for 2h. A pH of 6.5 was optimum for enzyme activity and 100% stability up to 4h at this pH. Mannanase activity was slightly enhanced by Ca2+, Fe3+, and Mg2+, while 100% activity was retained in the presence of Ba3+, Li+, and NiCl2 at 1.0-10mM. 1M NaCl and urea did not reduce the enzyme activity. The Km and Vmax of mannanase were 0.2mgml-1 and 60Umg-1ml-1, respectively. Hydrolysis of locust bean was rapid and linear between 5 and 20 min, and ~300µgml-1 mannose was obtained after 20 min of catalytic reaction by enzyme at 65ºC. TLC was used to confirm the mannose as an end product after hydrolysis of locust bean gum.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
این اورگانیسم در 500 و 1200 یو جی از بتاماناناز مقاوم به حرارت(پس از 96 ساعت در حالت تخمیر جامد ssf سبوس گندم و گندم خمیر غنی در نسبت رطوبت1:1.5 و 1:3 در دمای 30 درجه سانتی گراد به ترتیب تولید شد.دومرحله مشخص از بتاماناناز خالص به صورت بهینه در دمای 65 درجه سانتی گراد در 100 درصد مقاومت در 55 در دمای 65 درجه برای 2ساعت قعال بود و همچنین بیش از 50 درصد از فعالیت باقی مانده در دمای 65 درجه سانتی گرادبرای 2 ساعت را حفظ کرده است.Ph برابر با 6.5 برای فعالیت انزیم 100 درصد ثبات تا چهار ساعت در این Ph بهینه بود.فعالیت ماناناز کمی برای Ca+ , fe+ و mg+ افزایش یافته بود.در صورتی که 100 درصد از فعالیت در حضور Ba+ و li+ و NiCl در 1.5 و 10 میلی بود.1 میلی از  NACL و اوره فعالیت انزیم را کاهش نمیدهد.VMAX و KM  ماناناز برابر با .02 میلیگرم مول و 60 میلی گرم مول بود.هیدرولیز صمغ خرنوب سریع و خطی بین 5و20 دقیقه بود و 300 میکروگرم مول مانوز بعد از 20 دقیقه واکنش کاتالیستی توسط انزیم TCL در دمای 65 درجه بدست امد.TCL برای تایید مانوز به عنوان یک محصول پایانی برای هیدرولیز صمغ دانه خرنوب استفاده میشود.

بدون دیدگاه