دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری سرمایه اجتماعی با تحلیل شبکه - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری سرمایه اجتماعی با تحلیل شبکه - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اندازه گیری سرمایه اجتماعی از طریق تحلیل شبکه و تاثیر آن بر روی عملکرد فردی
عنوان انگلیسی
Measuring social capital through network analysis and its influence on individual performance
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4549
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و علوم اجتماعی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت دولتی، تحقیق در عملیات، مدیریت تحول، پژوهشگری‌ اجتماعی و مدیریت منابع انسانی
مجله
تحقیقات علوم کتابداری و اطلاع رسانی (Library & Information Science Research)
دانشگاه
دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات، دانشگاه نیو ساوت ولز، کانبرا، استرالیا
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ بیان مسئله
۳ بررسی منابع
۳ ۱ سرمایه اجتماعی و تئوری های شبکه
۳ ۲ تئوری های شبکه مرتبط با سرمایه اجتماعی افراد
۳ ۲ ۱ تئوری قدرت پیوند
۳ ۲ ۲ تئوری شکاف ساختاری
۳ ۳ اندازه گیری سرمایه اجتماعی افراد
۴ داده ها و شاخص ها
۴ ۱ داده ها
۴ ۲ شاخص ها
۴ ۲ ۱ اندازه گیری عملکرد محققان
۴ ۲ ۲ اندازه گیری سرمایه اجتماعی محققان
۴ ۲ ۲ ۱ شاخص های موجود
۴ ۲ ۲ ۱ ۱ اندازه شبکه فردی( مرکزیت درجه ای)
۴ ۲ ۲ ۱ ۲ قدرت های پیوند فردی( قدرت های پیوند متوسط و مرکزیت درجه ای وزنی)
۴ ۲ ۲ ۱ ۳ کارایی فردی
۴ ۲ ۲ ۱ ۴ مرکزیت بینیت خود محور
۴ ۲ ۲ ۲ شاخص های پیشنهادی
۴ ۲ ۲ ۲ ۱ PDI
۲ ۲ ۲ ۲۴ PTDI
۵ تحلیل و نتایج
۵ ۱ شاخص های سرمایه اجتماعی و عملکرد محققان
۶ بحث
۷ نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Studies of social networks highlight the importance of network structure or structural properties of a given network and its impact on performance outcome. One of the important properties of this network structure is referred to as social capital, which is the network of contacts and the associated values attached to these networks of contacts. This study provides empirical evidence of the influence of social capital and performance within the context of academic collaboration (coauthorship) and suggests that the collaborative process involves social capital embedded within relationships and network structures among direct coauthors. Association between scholars’ social capital and their citation-based performance measures is examined. To overcome the limitations of traditional social network metrics for measuring the influence of scholars’ social capital within coauthorship networks, the traditional social network metrics is extended by proposing two new measures, of which one is non-weighted (the power–diversity index) and the other (power–tie–diversity index) is weighted by the number of collaboration instances. The Spearman’s correlation rank test is used to examine the association between scholars’ social capital measures and their citation-based performance. Results suggest that research performance of authors is positively correlated with their social capital measures. The power–diversity index and power– tie–diversity index serve as indicators of power and influence of an individual’s ability to control communication and information.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مطالعات شبکه های اجتماعی بر اهمیت ساختار شبکه یا خصوصیات ساختاری یک شبکه خاص و تاثیر آن را بر روی برایند عملکرد تاکید می کنند. یکی از خصوصیات مهم این ساختار شبکه، موسوم به سرمایه اجتماعی است که شبکه ای از تماس ها و ارزش های مربوطه نسبت داده شده به این شبکه از تماس ها می باشد. این مطالعه، شواهد تجربی در خصوص تاثیر سرمایه اجتماعی و عملکرد در چارچوب زمینه همکاری آکادمیک( همکاری در مقاله نویسی) ارایه کرده و پیشنهاد می کند که فرایند مشارکتی در بر گیرنده سرمایه اجتماعی در قالب روابط و ساختار های شبکه در میان نویسندگان همکار مستقیم می باشد. ارتباط بین سرمایه اجتماعی دانشمندان و شاخص های عمکلرد مبتنی بر استناد آن ها بررسی می شود. برای غلبه بر محدودیت های شاخص های شبکه اجتماعی سنتی در راستای اندازه گیری اثر سرمایه اجتماعی دانشمندان در شبکه های همکاری در مقاله نویسی، شاخص های شبکه اجتماعی سنتی با پیشنهاد دو شاخص جدید که یکی از آن ها غیر وزنی( شاخص توان- تنوع) بوده و دیگری(شاخص توان- همبستگی- تنوع) که با تعداد نمونه های همکاری وزن دهی می شود، توسعه می یابد. آزمون رتبه ای همبستگی اسپیرمن برای بررسی ارتباط بین شاخص های سرمایه اجتماعی دانشمندان و عملکرد مبتنی بر استناد آن ها استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که عملکرد پژوهشی نویسنده ها همبستگی مثبتی با شاخص های سرمایه اجتماعی آن ها دارد. شاخص توان- تنوع و شاخص توان-همبستگی-تنوع به عنوان شاخص های قدرت و تاثیر قابلیت یک فرد برای کنترل ارتباطات و اطلاعات محسوب می شوند.

بدون دیدگاه