ترجمه مقاله نانوذرات سیلیکای تزیین شده با نقاط کوانتومی SnO2 برای حذف سریع رنگ کاتیونی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نانوذرات سیلیکای تزیین شده با نقاط کوانتومی SnO2 برای حذف سریع رنگ کاتیونی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نانوذرات سیلیکای تزیین شده با نقاط کوانتومی SnO2 برای حذف سریع رنگ کاتیونی از فاضلاب (متیلن بلو)
عنوان انگلیسی
SnO2 quantum dots decorated silica nanoparticles for fast removal of cationic dye (methylene blue) from wastewater
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F913
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی و مهندسی مواد
گرایش های مرتبط با این مقاله
نانومواد، شیمی معدنی، نانو شیمی، شیمی تجزیه و شیمی کاتالیست
مجله
مجله مهندسی شیمی - Chemical Engineering Journal
دانشگاه
گروه مهندسی متالورژی و علوم مواد، موسسه هندی فناوری بمبئی، هند
کلمات کلیدی
نقاط کوانتومی دی اکسید، نانوذرات سیلیکای مزوپور، جذب، متیلن بلو
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.06.110
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2-روش های آزمایش
2-1 مواد و ترکیب
2-1-1 تولید نانوذرات سیلیکای مزوپور
2-1-2 ساخت نقاط کوانتومی SnO2
2-1-3 نانوکامپوزیت(SnO2 QDs/SiO2 (QDs-MSN
2-2 تعیین مشخصات
2-3 اندازه گیری جذب
3-1 تعیین مشخصات مواد
3-2خواص جذب
3-2-1 اثر دوز جاذب
3-2-2 تاثیر غلظت اولیه mb و ایزوترم جذب MB
3-2-3 اثر زمان تماس و سینتیک جذب متیلن بلو بر روی
3-2-4 تاثیر Ph محلول و پتانسیل زتا بر روی جذب سطحی رنگ
3-2-5 اثر دما بر روی جذب MB
3-2-6 اثر غلظت املاح بر جذب متیلن بلو
3-2-7 اثر جاذب های بازیافت بر روی جذب متیلن بلو
40 . نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Mesoporous SiO2 nanoparticles (MSN) decorated with SnO2 quantum dots (QDs) are fabricated via simple two-step method. Morphological investigation shows that the spherical silica particles are uniformly decorated with crystalline SnO2 quantum dots. The introduction of the SnO2 quantum dots onto silica particles are also evidenced by the significant change in the specific surface area and zeta potential of the composite. Large BET surface area and uniform pore size distribution with large pore volume suggests that this composite can be exploited as an adsorbent material for organic dyes present in industrial wastewater. At room temperature, it is found to adsorb 100% of methylene blue (MB), a cationic dye within 5 min. The effects of variables such as the amount of adsorbents, contact time, pH of the initial solution, salt concentration, temperature and initial dye concentration on MB removal are studied in detail. The experimental equilibrium data is investigated using different isotherm models and it is established that Langmuir isotherm model fitted well with maximum monolayer adsorption capacity of 73.15 mg/g. The high adsorption capacity, fast removal rate and reusability of this binary nanocomposite essentially establishes that the material can be used as environment friendly and low cost adsorbent material for cationic dyes.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
نانوذرات SiO2 مزوپور (MSN) تزیین شده با نقاط کوانتومی SnO2 از طریق روش دو مرحله ای ساده تولید شد. مطالعات ریخت شناسی نشان می دهد که ذرات سیلیکای کروی به طور یکنواختی با نقاط کوانتومی SnO2 متبلور تزیین می شوند. وارد کردن نقاط کوانتومی SnO2 به درون ذرات سیلیکا با تغییرات معنی دار در سطح مقطع ویژه و پتانسیل زتای کامپوزیت مشاهده شد. سطح ویژه بزرگ BET و توزیع اندازه یکنواخت منافذ با حجم منفذ بزرگ نشان می دهد که این کامپوزیت را می توان به عنوان ماده جاذب برای رنگ های آلی موجود در فاضلاب صنعتی مورد استفاده قرار داد. در دمای اتاق، این 100 درصد متیلن بلو، که یک رنگ کاتیونی است را در طی 5 دقیقه جذب می کند. اثرات متغیر هایی نظیر مقدار مواد جاذب، زمان تماس، اسیدیته محلول اولیه، غلظت املاح، دما و غلظت رنگ اولیه بر روی حذف MB به طور مفصل مطالعه شده است. داده های تعادل با استفاده از مدل های ایزوترم( هم دمای) مختلف بررسی شده و اثبات شده است که مدل ایزوترم لانگمویر با ظرفیت جذب تک لایه حداکثر 73.15 میلی گرم بر گرم برازش داده شد.ظرفیت جذب بالا، سرعت حذف سریع و قابلیت استفاده مجدد از نانوکامپوزیت های دودویی نشان داد که مواد به عنوان سازگار با محیط زیست استفاده شده و یک جاذب کم هزینه برای رنگ های کاتیونی است.

بدون دیدگاه