ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد سیستم جداسازی پایه از نوع متحرک با یک دستگاه آلیاژ حافظه دار NiTi - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد سیستم جداسازی پایه از نوع متحرک با یک دستگاه آلیاژ حافظه دار NiTi - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی عملکرد یک سیستم جداسازی پایه از نوع متحرک با یک دستگاه آلیاژ حافظه دار NiTi که اثرات دما را در نظر می گیرد
عنوان انگلیسی
Evaluation of the performance of a sliding-type base isolation system with a NiTi shape memory alloy device considering temperature effects
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2010
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7605
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه و زلزله
مجله
سازه های مهندسی - Engineering Structures
دانشگاه
گروه مهندسی عمران، دانشگاه A & M تگزاس ، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
آلیاژ حافظه دار، فوق ارتجاعی بودن (سوپر الاستیسیتی)، مدل فازی، کنترل زلزله نگاری پلها، زلزله
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مدلسازی آلیاژهای حافظه دار فوق ارتجاعی
3. مطالعه تحلیلی یک پل جدا شده
3.1 مدلسازی پل پیوسته پنج دهنه
3.2 سوابق جنبش زمین ورودی
3.3 طراحی دستگاه SMA
4. نتایج
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper investigates the seismic performance of a sliding-type base isolation system considering environmental temperature changes. The isolation system consists of a steel–Teflon sliding bearing that carries the vertical loads and dissipates energy as a result of its frictional behavior and a shape memory alloy (SMA) device that provides re-centering force and additional damping. A five-span continuous bridge is modeled with sliding bearings and an SMA device as a two-degree-of-freedom system. A neuro-fuzzy model that is capable of capturing the material response at different temperatures and loading frequencies is used to predict the force at superelastic NiTi shape memory alloy wires. The design parameters of the SMA device, i.e., the length and cross-sectional area of NiTi wires, are obtained through a multi-objective genetic algorithm optimization process. A time-domain method that uses wavelet operations for the matching of an accelerogram to the pseudo-acceleration or displacement ordinates for a given design spectrum is employed to generate ground motion records used in the simulations. Finally, nonlinear time history analyses of the isolated bridge are conducted for outside temperatures of 0 ◦C, 20 ◦C and 40 ◦C. The results show that a sliding-type isolation system with an SMA re-centering device can effectively reduce the seismic response of bridges for each temperature considered in the study.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله عملکرد زلزله نگاری یک سیستم جداسازی پایه از نوع متحرک را با در نظر گرفتن تغییرات دمای محیط، بررسی میکند. این سیستم جداسازی از یک یاتاقان فولاد- تفلون تشکیل میشود که بارهای عمودی را حمل کرده و انرژی را به صورت نتیجه ی رفتار مالشی آن و یک دستگاه آلیاژ حافظه دار (SMA) منتشر می سازد که نیروی تمرکز مجدد و میرایی مضاعف را ارائه میدهد. یک پل متصل پنج دهنه، با یاتاقان های متحرک و یک دستگاه SMA به عنوان یک سیستم با دو درجه آزادی مدلسازی میشود. یک مدل عصبی- فازی قادر به گرفتن واکنش مواد در دماهای مختلف است و فرکانسهای بار برای پیش بینی نیروی در سیم های آلیاژ حافظه دار NiTi فوق ارتجاعی بکار میرود. پارامترهای طراحی دستگاه SMA یعنی طول و مساحت مقطع عرضی سیم های NiTi، از طریق یک فرایند بهینه سازی الگوریتم ژنتیک چند منظوره بدست می آید. یک روش قلمروی زمانی که از عملیات موج ضربه ای کوچک برای تناسب یک شتاب نگاشت برای شتاب کاذب یا عرض های جابجایی برای یک طیف طراحی فرضی استفاده میکند، برای ایجاد ثبت های حرکت زمین بکار رفته در شبیه سازی های بکار میرود. نهایتا، تحلیلهای تاریخ زمان غیر خطی پل مجزا، برای دماهای خارجی 0 C, 20 C و 40 C اجرا میشوند. نتایج نشان میدهد یک سیستم جداسازی از نوع متحرک با یک دستگاه تمرکز مجدد SMA میتواند به طور کارامدی واکنش لرزه نگاری پلها را برای هر دمای بررسی شده در این مطالعه، کاهش دهد.

بدون دیدگاه