تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله PLIN3 و PLIN5 ماهیچه های اسکلتی در حالت استراحت و پس از لیپولیز – نشریه Ncbi

عنوان فارسی: PLIN3 و PLIN5 ماهیچه های اسکلتی در حالت استراحت و پس از لیپولیز در طی تحریک آدرنرژیک یا کنتراکتیل سرین فسفوریله می باشند
عنوان انگلیسی: Skeletal muscle PLIN3 and PLIN5 are serine phosphorylated at rest and following lipolysis during adrenergic or contractile stimulation
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2013 نشریه : Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F632 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.73Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: میکروبیولوژی و علوم سلولی و مولکولی
مجله: گزارش های فیزیولوژیکی - Physiological Reports
دانشگاه: گروه كينزيولوژي، مرکز سلامت استخوان و عضلات، كانادا
کلمات کلیدی: ADRP، ورزش، لیپولیز، OXPAT، TIP47
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است
کیفیت ترجمه این مقاله در سطح متوسط می باشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش ها

حیوانات

تهیه نمونه

انکوباسیون اپی نفرین

انقباض تحریک شده

تهیه نمونه

فعل و انفعالات پروتئین

فسفوریلاسیون پروتئین

لکه گذاری غربی

آنتی بادی ها

تحلیل هیستوشیمی

تصویر برداری و آنالیز

آماره نتایج

محتوی قطره لیپید

فعل و انفعالات پروتئینی

فسفوریلاسیون سرین پروتئین

بحث

چشم انداز های آینده

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In adipose tissue, access of adipose triglyceride and hormone-sensitive lipases (ATGL and HSL) to the lipid droplet depends on PLIN1 phosphorylation, however, PLIN1 is not expressed in skeletal muscle and the phosphorylation of the expressed PLINs has yet to be investigated. Further, direct interactions between skeletal muscle PLINs and HSL are unknown. We investigated the isolated and combined effects of epinephrine and contraction on PLIN-tolipase interactions as well as phosphorylation. Isolated rat solei were assigned to one of four 30 min in vitro conditions (25°C): (1) rest; (2) intermittent tetanic stimulation (60 Hz for 150 msec; train rate 20/min); (3) 5 nmol/L epinephrine; (4) intermittent tetanic stimulation and 5 nmol/L epinephrine. Immunoprecipitation of serine phosphorylated proteins followed by Western blotting for PLIN2, PLIN3, PLIN5, revealed that only PLIN2 is not phosphorylated under any of the experimental conditions. This is the first study to show that in whole rat skeletal muscle PLIN3 and PLIN5 are serine phosphorylated. The degree of serine phosphorylation remained unchanged following adrenergic and/or contractile stimulation. Oil red O staining of muscle sections for lipid content shows a significant decrease following each condition, confirming lipolysis occurred (P < 0.05). PLIN2, 3, and 5 all interact with HSL and ATGL, but these interactions were unchanged following treatments. Our results show that in skeletal muscle, PLIN2 is not serine phosphorylated at rest or with lipolytic stimulation and that while PLIN3, PLIN5 are serine phosphorylated at rest, the degree of phosphorylation does not change with lipolytic stimulation.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در بافت چربی، دسترسی به لیپاز های حساس به هورمون و تری گلیسرید آدیپوز(ATGL و HSL) به قطرات لیپید بستگی به فسفوریلاسیون PLIN1 دارد، با این حال، PLIN1 در ماهیچه اسکلتی بیان نمی شود و فسفوریلاسیون PLIN های بیان شده بایستی بررسی شود. به علاوه، اثرات متقابل بین PLIN ماهیچه اسکلتی و HSL مجهول است. ما به بررسی اثرات جداگانه و اثرات ترکیبی اپی نفرین و انقباض بر روی اثرات متقابل PLIN- لیپاز و نیز فسفوریلاسیون می پردازیم. موش های ایزوله شده به یکی از گروه های سی دقیقه ای در شرایط برون تنی قرار گرفتند: 1- استراحت 2- تحریک متناوب3- 5 نانومول بر لیتر اپی نفرین 4- تحریک متناوب و 5 نانومول بر لیتر اپی نفرین. رسوب ایمنی پروتئین های سرین فسفوریله با لکه گذاری برای PLIN2, PLIN3, PLIN5, صورت گرفت که نشان داد PLIN2 تحت شرایط ازمایشی فسفوریله نمی شود. این اولین مطالعه ای است که نشان می دهد در کل موش ها PLIN3-5 سرین فسفوریله هستند. درجه فسفوریلاسیون سرین پس از تحریک انقباضی و ادرنرژیک ثابت باقی ماند. لکه گذاری قرمز روغن O بخش های ماهیجه برای محتوی لیپید یک کاهش زیادی را پس از هر وضعیت نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که در عضله اسکلتی، PLIN2، در حالت استراحت و یا تحریک لیپولیتیک، سرین فسفوریله نیست و این در حالی است که PLIN3-5 در حالت استراحت سرین فسفوریله می باشند و درجه فسفوریلاسیون با تحریک لیپولیتیک تغییر نمی کند.