دانلود ترجمه مقاله شاخص سایت، کیفیت سایت، عناصر مغذی برگی صنوبر لرزان

دانلود ترجمه مقاله شاخص سایت، کیفیت سایت، عناصر مغذی برگی صنوبر لرزان
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شاخص سایت، کیفیت سایت، عناصر مغذی برگی صنوبر لرزان: روابط و پیش بینی ها
عنوان انگلیسی
Site index, site quality, and foliar nutrients of trembling aspen: relationships and predictions
صفحات مقاله فارسی
28
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
1998
نشریه
Nrcresearchpress
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4393
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی منابع طبیعی، کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، مهندسی جنگل، سیاست جنگل و اقتصاد جنگل، مرتع و آبخیزداری، خاک شناسی، جنگلداری و علوم گیاهی
مجله
مجله کانادایی تحقیقات جنگل (Canadian Journal of Forest Research)
دانشگاه
دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکوور، کانادا
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
منطقه ی مورد مطالعه و پایه ها
اندازه گیری کیفیت سایت و عناصر مغذی برگی
آنالیز ساقه و تعیین شاخص سایت
انالیز داده ها
نتایج
مقایسات مدل
بحث
روابط بین شاخص سایت،کیفیت سایت و عناصر مغذی برگی
مقایسات مدل و اهمیت ان
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

To examine the relationships between trembling aspen (Populus tremuloides Michx.) productivity, environmental attributes, and foliar nutrients and to make accurate predictions of trembling aspen productivity, we sampled 60 naturally established, fire-originated, and even-aged trembling aspen stands in northern British Columbia. Trembling aspen site index significantly varied with latitude, elevation, aspect, slope position, edatopes, some forest floor and mineral soil physical and chemical properties, and concentrations of some foliar nutrients. To predict site index, we developed multiple linear regression models using climatic variables, topographic properties, edatopes, soil physical and chemical properties, or foliar nutrients as predictors. Model accountability for variation of site index differed in decreasing order from soil model, climatic model, forest floor model, foliar nutrient model, edatope model, topographic model, to mineral soil model. Examined by the test data set, all models were unbiased, but they had different levels of precision in prediction in decreasing order from edatope model, soil model, forest floor model, mineral soil model, foliar nutrient model, climatic model, to topographic model. The soil and foliar nutrients models may provide insight into ecosystem processes, but the models using climatic variables and topographic properties or edatopes as predictors are recommended for predicting trembling aspen site index.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
به منظور بررسی روابط بین تولید، خصوصیات زیست محیطی و عناصر مغذی برگی صنوبر لرزان(Populus tremuloidesMichx)، و انجام پیش بینی های دقیق تولید صنوبر لرزان، ما 60 پایه طبیعی، با منشا آتش سوزی و همسال صنوبر لرزان را در بریتیش کلمبیای شمالی نمونه برداری کردیم. شاخص سایت صنوبر لرزان تفاوت معنی داری با ارتفاع، عرض جغرافیایی، جهت، موقعیت شیب، ویژگی های خاکی توپوگرافیکی، خصوصیات شیمیایی فیزیکی خاک معدنی و کف جنگل و غلظت برخی عناصر مغذی برگی نشان داد. برای پیش بینی شاخص سایت، ما از مدل های رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از متغیر های اقلیمی، خواص توپوگرافی، خصوصیات شیمیایی فیزیکی خاک معدنی و کف جنگل و غلظت برخی عناصر مغذی برگی به عنوان متغیر های پیش بینی بهره بردیم. توجیه مدل از تغییرات سایت به ترتیب کاهشی از مدل خاک، مدل اقلیمی، مدل کف جنگل، مدل عناصر مغذی برگی، مدل ادافیکی توپوگرافی، تا مدل خاک معدنی متفاوت بود. همه مدل ها که با مجموعه داده های آزمایشی تست شدند غیر اریب بودند با این حال آن ها دارای سطوح دقت پیش بینی متفاوت به ترتیب کاهشی از مدل ادافیکی- توپوگرافی، مدل خاک، مدل کف جنگل، مدل خاک معدنی، مدل عناصر مغذی، مدل اقلیمی تا مدل توپوگرافی بودند. مدل عناصر مغذی و خاک می توانند اطلاعات مناسبی در خصوص فرایند های اکوسیستم در اختیار بگذارندف با این حال مدل هایی که از متغیر های اقلیمی و خواص توپوگرافی به عنوان متغیر های پیش بینی استفاده می کنند برای پیش بینی شاخص سایت صنوبر لرزان توصیه میشوند.

بدون دیدگاه