ترجمه مقاله ویژگی های قدرت برشی و شیمیایی زه آب آلوده خاک های لاتریتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی های قدرت برشی و شیمیایی زه آب آلوده خاک های لاتریتی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ویژگی های قدرت برشی و ویژگی های شیمیایی زه آب آلوده خاک های لاتریتی
عنوان انگلیسی
Shear strength characteristics and chemical characteristics of leachate-contaminated lateritic soil
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2009
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7721
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
محیط زیست و مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
آلودگی محیط زیست، مواد زائد جامد و عمران محیط زیست
مجله
زمین شناسی مهندسی Engineering Geology
دانشگاه
گروه مهندسی عمران، موسسه ملی تکنولوژی کارناتاکا، هند
کلمات کلیدی
خاک لاتریتی، زه آب، آلودگی، حدود آتربرگ، مقاومت برشی، ویژگی های شیمیایی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. دامنه مساله
3. بررسی های تجربی
4. روش شناسی
4.1. آماده سازی نمونه برای آزمون سه محوری
4.2. حد آتربرگ
4.3. خواص شیمیایی
5. نتایج و بحث
5.1 اثر زه آب در حدود آتربرگ
5.2. اثر زه آب بر ویژگی های مقاومت برشی
5.3. اثر زه آب برpH خاک
5.4. اثر زه آب بر ظرفیت تبادل کاتیونی خاک
5.5. اثر زه آب بر دیگر ویژگی های شیمیایی خاک
6. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Leachate is a hazardous liquid and is a major cause of concern in landfills. Numerous environmental problems such as soil and groundwater contamination occur in unlined landfills due to free flow of leachate. Large quantities of leachate-contaminated soils result from open dumping in the study area. These dump yards receive large quantities of municipal solid waste which includes chemical and industrial wastes. Large areas of land are currently being used for this purpose. An extensive laboratory testing program was carried out to determine the properties of clean and contaminated lateritic soils. Laboratory prepared municipal solid waste leachate was used in this study. Contaminated specimens were prepared by mixing the soils with MSW leachate in the increments of 0%, 5%, 10% and 20% by weight to vary the degree of contamination. The results showed that the MSW leachate affects the Atterberg limits, shear strength and chemical characteristics of the lateritic soils. The liquid limit and the plasticity index of the lateritic soils increases with MSW leachate concentration. For specimens tested at the Proctor density, effective cohesion increases and effective friction angle decreases due to increase in leachate concentration. This is attributed due to the increase in clay content of lateritic soil after interaction with the leachate. This led to increase in cohesion parameter and the friction angle decreases. The pH measurements of lateritic soil contaminated with MSW leachate indicated an increase in pH values. This is also accompanied by slight increase in the cation exchange capacity of the soil. The change in chemical characteristics of lateritic soil contributed due to addition of leachate may be detrimental to foundation concrete in real field conditions. The present work deals with an attempt to study the effect of leachate on the Atterberg limits, shear strength properties and chemical characteristics of lateritic soil.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
زه آب مایع خطرناکی است و یکی از علل عمده نگرانی در محل های دفن زباله می باشد. مشکلات متعدد زیست محیطی مانند آلودگی آب های زیرزمینی و خاک در محل های دفن زباله بدون پوشش با توجه به جریان آزاد زه آب رخ می دهد. مقدار زیادی از زه آب آلوده خاک ها از انباشت باز در منطقه مورد مطالعه منتج شده است. این محوطه های انباشت مقدار زیادی از زباله جامد شهری را که شامل ضایعـــات شیمیایی و صنعتی می باشد را دریافت می کنند. مناطق بزرگی از زمین در حال حاضر برای این منظور استفـاده می شوند. یک برنامه آزمایشگاهی گسترده ای برای تعیین خواص خاک لاتریتی تمیز و آلوده انجام شده است. آزمایشگاه زه آب زباله جامد شهری مورد استفاده در این مطالعــه را آماده ساختند. نمونه های آلوده با مخلوط کردن خاک با زه آب MSW با افزایش 0٪، 5٪، 10٪ و 20٪ وزنی برای درجات متفاوت آلودگی آماده شدند. نتایج نشان داد که زه آب MSW حدود اتربرگ، مقاومت برشی و ویژگی های شیمیایی خاک لاتریتی را تحت تاثیر قرار می دهد.
حد مایع و شاخص انعطاف پذیری خاک لاتریتی با غلظت زه آب MSW افزایش می یابد. برای نمونـه های آزمایش شده در چگالی ناظر، انسجام موثر افزایش می یابد و زاویه اصطکاک موثر به دلیل افزایش غلظت زه آب کاهش می یابد. این امر را می توان به دلیل افزایش مقدار رس خاک لاتریتی پس از تعامل با زه آب نسبت داد. این موضوع می تواند منجر به افزایش پارامتر انسجام و کاهش زاویه اصطکاک شود.
اندازه گیری های pH خاک لاتریتی آلوده به زه آب MSW نشان دهنده افزایش در مقادیر pH بود. این امر همچنین با افزایش اندک در ظرفیت تبادل کاتیونی خاک همراه است. تغییر در ویژگی های شیمیایی خاک لاتریتی کمک می کند به واسطه افزودن زه آب ممکن است برای بتن پایه در شرایط میدانی واقعی مضر باشد. کار حاضر در تبادل تلاش به منظور بررسی اثر زه آب در حدود اتربرگ، خواص مقاومت برشی و ویژگی های شیمیایی خاک لاتریتی است.

بدون دیدگاه