تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله یادگیری خودآموز در آموزش پرستاری – نشریه Ncbi

عنوان فارسی: یادگیری خودآموز در آموزش پرستاری: بررسی مروری مقالات
عنوان انگلیسی: Self-directed learning in nurse education: a review of the literature
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2003 نشریه : Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F686 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 388.59Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله: تکنولوژی آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مجله: مسائل و نوآوری در آموزش پرستاری - ISSUES AND INNOVATIONS IN NURSING EDUCATION
دانشگاه: دوبلین، ایرلند
کلمات کلیدی: یادگیری خودآموز، آموزش پرستار، ترجیح سبک یادگیری، آمادگی، تسهیل
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

مقدمه

روش

یافته ها

تعریف یادگیری خودگردان

ماهیت آموزش خود گردان

سبکهای یادگیری و توانایی خودگردان بودن

بلوغ و مرحله آموزش

آمادگی یادگیری خود گردان

تسهیل یادگیری خودگردان

مزایای یادگیری خودگردان

نتیجه گیری

آنچه در حال حاضر در مورد این موضوع می دانیم

آن چیزی که این مقاله اضافه می کند

نمونه متن انگلیسی

Rationale. Self-directed learning is essential in assisting nurses to meet the challenges presented in today’s health care environment. Nurse educators have an important role to play in assisting nurses to acquire the skills for self-directed learning, and to do this they need to understand the concept of self-directed learning. Aim. The aim of this review is to explore the concept of self-directed learning and its use in nurse education. Methods. A review of the literature was conducted using CINAHL, Medline and other databases and the keywords ‘self-directed learning’, ‘student nurses’, ‘classroom’, ‘nursing education’ and ‘adult education’. Findings. The concept of self-directed learning is based on the principles of adult education and can take many different formats. Self-directed learning has many benefits. However, acquiring the necessary skills is dependent on a students’ preference and readiness for self-directed learning and nurse educators’ implementation of the concept. In implementing self-directed learning, nurse educators become facilitators of learning and require ongoing staff development. Not all students are self-directed and a variety of teaching methods should be used in curricula. Conclusions. A consensus definition of the concept of lifelong learning does not exist, and students and teachers may have different perspectives on it. Mature students may be more self-directing than school-leavers, and learning styles and readiness to learn need to be assessed when judging the appropriateness of using self-directed learning approaches. However, there are many potential benefits, including increased confidence, autonomy, motivation and preparation for lifelong learning.

نمونه متن ترجمه

مقدمه. یادگیری خودآموز در کمک به پرستاران برای برآورده ساختن چالش های موجود در محیط مراقبت های بهداشتی امروز ضروری است. مربیان پرستاری نقش مهمی را در کمک به پرستاران برای به دست آوردن مهارت برای یادگیری خودگردان بازی می کنند و برای این کار نیاز به درک مفهوم یادگیری خودگردانی دارند.

هدف. هدف این بررسی کشف مفهوم یادگیری خودگردان و استفاده از آن در آموزش پرستاری است.

روش ها. بررسی ادبیات با استفاده از CINAHL، Medline و دیگر پایگاه داده ها و کلمات کلیدی یادگیری خودآموز، «پرستاران دانشجویی»، «کلاس»، «آموزش پرستاری» و «آموزش بزرگسالان» انجام شد.

یافته ها. مفهوم یادگیری خودگردان بر مبنای اصول آموزش بزرگسالان است و می تواند فرمت های مختلفی داشته باشد. یادگیری خودآموز دارای مزایای فراوانی است. با این حال، دستیابی به مهارت های لازم وابسته به ترجیح و آمادگی دانشجویان برای یادگیری خودگردان و اجرای این مفهوم توسط آموزگاران پرستار است. در انجام یادگیری خودگردان، مربیان پرستاری تسهیل کننده ی یادگیری می شوند و نیاز به توسعه مداوم کارکنان دارند. همه دانش آموزان خودآموز نیستند و در روش های درسی باید انواع روش های تدریس استفاده شود.

نتیجه. تعاریف اجماعی مفهوم آموزش مادام العمر وجود ندارد و دانش آموزان و معلمان ممکن است دیدگاه های مختلفی در مورد آن داشته باشنددانش آموزان بالغ ممکن است نسبت به دانش آموزانی که از مدرسه جداگانه خود را هدایت می کنند، سبک های یادگیری خود آموزی دارند و سبک اموختن و آمادگی برای آموزش ، وقتی که قضاوت در مورد مناسب بودن استفاده از روش های خودآموزی، مورد ارزیابی قرار گیرد، لازم است. با این حال، بسیاری از مزایای بالقوه وجود دارد، از جمله افزایش اعتماد به نفس، استقلال، انگیزه و آماده سازی برای یادگیری مادام العمر.