ترجمه مقاله آنالیز زلزله ساختمان های نامتقارن با دیافراگم های طبقه ای انعطاف پذیر - نشریه ASCE

ترجمه مقاله آنالیز زلزله ساختمان های نامتقارن با دیافراگم های طبقه ای انعطاف پذیر - نشریه ASCE
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
آنالیز زلزله ساختمان های نامتقارن با دیافراگم های طبقه ای انعطاف پذیر
عنوان انگلیسی
Seismic Analysis of Asymmetric Buildings with Flexible Floor Diaphragms
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2004
نشریه
ASCE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7643
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه و زلزله
مجله
مجله مهندسی ساخت و ساز - JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING
دانشگاه
مرکز تحقیقات مهندسی ساخت و ساز، ترامانی، هند
کلمات کلیدی
ساختمانها، سازه های مقاوم به زلزله، آنالیز زلزله، پیچش
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مرکز صلبیت
نقد و بررسی رویکرد گوئل و کوپرا برای دیافراگم طبقه صلب
تحلیلی برای ساختمانهای دارای طبقه انعطف پذیر
نمایش متدولوژی
خلاصه و نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Even though a rigid floor diaphragm is a good assumption for seismic analysis of most buildings, several building configurations may exhibit significant flexibility in floor diaphragm. However, the issue of static seismic analysis of such buildings for torsional provisions of codes has not been addressed in the literature. Besides, the concept of center of rigidity needs to be formulated for buildings with flexible floor diaphragms. In this paper, the definition of center of rigidity for rigid floor diaphragm buildings has been extended to unsymmetrical buildings with flexible floors. A superposition-based analysis procedure is proposed to implement code-specified torsional provisions for buildings with flexible floor diaphragms. The procedure suggested considers amplification of static eccentricity as well as accidental eccentricity. The proposed approach is applicable to orthogonal as well as nonorthogonal unsymmetrical buildings and accounts for all possible definitions of center of rigidity

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
گرچه دیافراگم طبقه ای صلب، یک فرضیه مناسب برای آنالیز زلزله اکثر ساختمانهاست، اما چندین پیکربندی ساختمانی ممکن است انعطاف پذیری قابل توجهی را در دیافراگم طبقه ای نشان دهند. در عین حال، مساله ی آنالیز زلزله ی استاتیک چنین ساختمانهایی برای مقررات پیچشی قوانین در آثار، مورد بررسی قرار نگرفته اند. علاوه بر این، مفهوم مرکز صلبیت نیاز دارد برای ساختمانهای دارای دیافراگمهای طبقه ای انعطاف پذیر، به شکل قاعده در آید. در این مقاله، تعریف مرکز صلبیت برای ساختمانهای دیافراگم طبقه ای صلب به ساختمانهای نامتقارن با طبقات انعطاف پذیر گسترش یافته است. یک راه کار تحلیل مبتنی بر انطباق، برای اجرای مقررات پیچشی ویژه قانون، برای ساختمانهای دارای دیافراگمهای طبقه انعطاف پذیر ارائه شده است. این راه کار پیشنهاد شده، تقویت گریز از مرکز استاتیک هم چنین گریز از مرکز تصادفی را در نظر میگیرد. رویکرد ارائه شده، برای ساختمانهای قائم هم چنین غیر قائم قابل کاربرد است و کلیه تعاریف ممکن برای صلبیت را شرح میدهد.