تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله غربالگری گیاهان طبی از لحاظ متابولیت های ثانویه

عنوان فارسی: غربالگری گیاهان طبی از لحاظ متابولیت های ثانویه
عنوان انگلیسی: Screening of Medicinal Plants for Secondary Metabolites
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 8
سال انتشار : 2011 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده پایگاه : اسکوپوس
کد محصول : F1295 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 514.30Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله: گیاهان دارویی، علوم گیاهی
مجله: مجله تحقیقات علمی خاورمیانه - Middle-East Journal of Scientific Research
دانشگاه: گروه گیاه شناسی، دانشگاه Sri Venkateswara، هند
کلمات کلیدی: غربالگری فیتوشیمیایی، گیاهان طبی، متابولیت های ثانویه، تانین ها، استروئیدها، کومارین ها
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روشها

نتایج و بحث

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The traditional medicine involves the use of different plant extracts or the bioactive constituents. This type of study provides the health application at affordable cost. Secondary metabolites are responsible for medicinal activity of plants. Hence in the present study phytochemical screening of some important medicinal plants was carried out. Qualitative phytochemical analysis of these plants confirm the presence of various phytochemicals like saponins, terpenoids, steroids, anthocyanins, coumarins, fatty acids, tannins, leucoanthocyanins and emodins. The results suggest that the phytochemical properties for curing various ailments and possess potential antioxidant and leads to the isolation of new and novel compounds.

نمونه متن ترجمه

چکیده

طب سنتی دربرگیرنده استفاده از عصاره های مختلف گیاهان یا مواد تشکیل دهنده با فعالیت زیستی است. این نوع مطالعه کاربرد سلامتی را به هزینه ای قابل استطاعت فراهم می کند. متابولیت های ثانویه مسئول فعالیت دارویی گیاهان می باشند. با این حساب در مطالعه کنونی غربالگری فیتوشیمیایی برخی گیاهان طبی مهم انجام گردید. انالیز فیتوشیمیایی کیفی این گیاهان وجود مواد فیتوشیمیایی مانند ساپونین ها، ترپنوئیدها، استروئیدها، آنتوسیانین ها، کومارین ها، اسیدهای چرب، تانین ها، لوکوانتوسیانین ها و امودین ها را تایید می کند. نتایج حاکی از آنست که خواص فیتوشیمیایی برای معالجه بیماریهای مختلف و برخورداری از انتی اکسیدان احتمالی منجر به جداسازی ترکیبات جدید و تازه ای می گردد.