ترجمه مقاله تعیین مشخصات و شناسایی LAB احتمالی پروبیوتیکی با فعالیت فیتاز

ترجمه مقاله تعیین مشخصات و شناسایی LAB احتمالی پروبیوتیکی با فعالیت فیتاز
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تعیین مشخصات و شناسایی LAB احتمالی پروبیوتیکی با فعالیت فیتاز
عنوان انگلیسی
Screening, Characterization and Identification of Probiotic Potential LAB with Phytase Activity
صفحات مقاله فارسی
2017
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
10
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
Ijcmas
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
شناسه ISSN مجله
2319-7706
کد محصول
F1383
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی، میکروبیولوژی و بیوشیمی
مجله
مجله بین المللی میکروبیولوژی فعلی و علوم کاربردی – International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences
دانشگاه
دانشگاه کشاورزی آناند، هند
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.20546/ijcmas.2017.609.435
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روشها
جداسازی و تخلیص باکتری های LAB
مشخصات ریخت شناسی و بیوشیمیایی اصلی باکتریهای LAB
غربالگری برای سویه های احتمالی پروبیوتیک
مطالعه تحمل اسیدی
مطالعه تحمل نمک صفرا
فعالیت فیتازی
مشخصات مولکولی
نتایج و بحث
جداسازی و تخلیص ارگانیسم ها و موجودات زنده
مشخصات ریخت شناسی و بیوشیمیایی اولیه
غربالگری سویه ها برای قابلیت پروبیوتیکی
مطالعه تحمل اسیدی
مطالعه تحمل نمک صفراوی
مطالعه فعالیت فیتازی
مشخصات مولکولی سویه های مورد بررسی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Probiotics have been extensively studied and explored commercially in many different products in the world. Looking to the demand and health prospects extensive screening for Lactic Acid Bacteria (LAB) with probiotic potentials was investigated. Total 57 bacterial isolates were collected from the 32 samples. Out of which, 33 LAB isolates were confirmed on the basis of morphological and preliminary biochemical characterization. On the basis of probiotic traits such as low pH and high bile salt tolerance, 8 LAB isolates with probiotic potentials were selected. These were further evaluated for phytase activity which is very important for availing various minerals and proteins in the gut. Two LAB isolates found to show significant phytase activity. Considering the probiotic potential along with phytase activity these isolates show health prospects and therefore they were characterized for identification. Morphological, biochemical and molecular characterization studies revealed Isolate 21 as strain of Pediococcus acidilactici (KU173544) and Isolate 24 (KU173545) as a strain of Pediococcus lolii.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پروبیوتیک ها به طور گسترده ای مورد مطالعه و بهره برداری تجاری در بسیاری محصولات مختلف در دنیا قرار گرفته اند. با نگاهی به تقاضا و جنبه های سلامتی غربالگری گسترده برای باکتریهای اسیدلاکتیک (LAB) با قابلیت پروبیوتیکی موردبررسی قرار گرفته است. تعداد کل 57 سویه باکتریایی از تعداد 32 نمونه جمع آوری گردیدند. از میان اینها، 33 سویه LAB براساس مشخصات بیوشیمیایی ریخت شناسی و اولیه مورد تایید گردیدند. براساس صفات پروبیوتیکی مانند pH پایین و تحمل نمک صفراوی بالا، 8 سویه LAB با قابلیت های پروبیوتیکی انتخاب گردیدند. اینها باز برای فعالیت فیتازی مورد ارزیابی قرار گرفتند که برای جذب مواد معدنی گوناگون و پروتئین ها در لوله گوارش خیلی مهم است. دو سویه LAB مشخص گردید که فعالیت فیتازی برجسته ای را نشان می دهند. بادرنظرگیری قابلیت پروبیوتیکی با فعالیت فیتازی این سویه ها جنبه های سلامتی را نشان داده اند و ازا ینرو برای شناسایی تعیین مشخصات شدند. مشخصات ریخت شناسی، بیوشیمیایی و مولکولی نشان داد که سویه شماره 21 همان Pediococcus acidilactici (KU173544) و سویه شماره 24 (KU173545) به عنوان سوش باکتریایی Pediococcus lolii وجود دارد.

بدون دیدگاه