تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله نقش جریان های دانش ICT در تغییرات سهم بازار بین المللی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: نقش جریان های دانش ICT در تغییرات سهم بازار بین المللی
عنوان انگلیسی: The role of ICT knowledge flows for international market share dynamics
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 25
سال انتشار : 2010 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4759 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 963.51Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، مدیریت بازاریابی و صادرات، تجارت الکترونیکی، مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت دانش
مجله: خط مشی تحقیق
دانشگاه: دپارتمان نوآوری و اقتصاد سازمانی، دانشکده کسب و کار کپنهاگن، دانمارک
کلمات کلیدی: ICT، سهم صادرات، جریان های دانش ملی، جریان های دانش بین المللی، داده های کتاب سنجی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

2. نقش جریان های دانش مرتبط با ICT در سهم بازار بین المللی

1.2. نظریه

2.2. یافته های تجربی قبلی

3. داده ها و متغیرهای جریان های دانش

4. فرضیات و متدولوژی اقتصادسنجی

5. نتایج برآورد

6. نتیجه گیری

تقدیر و تشکر

نمونه متن انگلیسی

abstract

This paper investigates the role of Information and Communication Technologies (ICTs) related knowledge flows for international market shares. Using bibliometric data on scientific publications, we analyse the relationship between the strength of 14 OECD countries in four ICT-related scientific fields and the ability of those countries to maintain and acquire export market shares in the OECD market, across 16 manufacturing industries over the period 1981–2003. We find that domestic and foreign ICT-related scientific knowledge flows have a positive and significant impact on export market shares in ICT industries, while only domestic flows positively affect export shares in non-ICT industries. We also find that small open economies benefit more than other countries from foreign knowledge flows both in ICT and in non-ICT industries.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله به بررسی نقش جریان های دانش مرتبط با فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) در سهم بازار بین المللی می پردازد. با استفاده از داده های کتاب سنجی مربوط به انتشارات علمی، رابطه بین قدرت 14 کشور عضو OECD را در چهار حوزه علمی مرتبط با ICT و توانایی آن کشورها برای حفظ و کسب و سهم بازار صادراتی در بازار OECDرا در 16 صنعت تولیدی و در دوره 1981 تا 2003 تحلیل می کنیم. دریافتیم که جریان های دانش علمی داخلی و خارجی مرتبط با ICT تأثیر مثبت و معناداری بر سهم بازار صادرات در صنایع ICT دارد در حالی که فقط جریان های داخلی تأثیر مثبتی بر سهم صادرات در صنایع غیر ICT دارند. همچنین دریافتیم که اقتصادهای آزاد کوچک بیشتر از سایر کشورها از جریان های دانش خارجی در صنایع ICT و در صنایع غیر ICT استفاده می کنند.