ترجمه مقاله پایش رسوب رودخانه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

ترجمه مقاله پایش رسوب رودخانه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پایش رسوب رودخانه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی، حوزه آبخیز کرج)
عنوان انگلیسی
River sediment monitoring using remote sensing and GIS (case study Karaj watershed)
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2015
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
F882
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نقشه برداری و سنجش از راه دور
مجله
آرشیو بین المللی فتوگرامتری، سنجش از دور و علوم اطلاعات جغرافیایی
دانشگاه
گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
فهرست مطالب
چکیده
1-موارد عمومی
1.1 فرسایش خاک
1.2 روش های براورد رسوب
1.3 اهداف تحقیق
2-پیش زمینه تحقیق
3- روش های سنجش از دور
4-روش های جی ای اس
5 . تحلیل نتایج
6- محاسبه نمونه های رسوبی اندازه گری شده در ایستگاه های هیدرومتریک
7- نتیجه روش محاسبه سنجش از دور
8- نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Whereas the tank volume and dehydrating digits from kinds of tanks are depended on repository sludge, so calculating the sediments is so important in tank planning and hydraulic structures. We are worry a lot about soil erosion in the basin area leading to deposit in rivers and lakes. It holds two reasons: firstly, because the surface soil of drainage would lose its fertility and secondly, the capacity of the tank decreases also it causes the decrease of water quality in downstream. Several studies have shown that we can estimate the rate of suspension sediments through remote sensing techniques. Whereas using remote sensing methods in contrast to the traditional and current techniques is faster and more accurate then they can be used as the effective techniques. The intent of this study has already been to estimate the rate of sediments in Karaj watershed through remote sensing and satellite images then comparing the gained results to the sediments data to use them in gauge-hydraulic station. We mean to recognize the remote sensing methods in calculating sediment and use them to determine the rate of river sediments so that identifying their accuracies. According to the results gained of the shown relations at this article, the amount of annual suspended sedimentary in KARAJ watershed have been 320490 Tones and in hydrologic method is about 350764 Tones .

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اگرچه حجم مخزن و میزان تخلیه از بسیاری از مخازن بستگی به لجن و رسوب مخزن دارد، از این روی رسوبات در طراحی مخزن و سازه های هیدرولیکی اهمیت دارند. ما نگران فرسایش خاک در حوزه آبخیز هستیم که منجر به رسوب گذاری در رودخانه ها و دریاچه ها می شود. این موضوع دو دلیل دارد. اولا، چون خاک سطحی زهکشی، حاصلخیزی خود را از دست می دهد و در مرحله دومف ظرفیت مخزن نیز کاهش یافته و کیفیت آب در پایین دست نیز پایین می اید. اگرچه روش های سنجش از دور بر عکس روش های سنتی سریع تر و صحیح تر هستند، از این روی به عنوان روش های موثر مورد استفاده قرار می گیرند. هدف این مطالعه، براورد میزان رسوب گذاری در حوزه ابخیز کرج از طریق سنجش از دور و تصاویر ماهوره ای و مقایسه نتایج بدست آمده با داده های رسوبی برای استفاده از ایستگاه های هیدرولیک می باشد. هدف ما بررسی نقش روش های سنجش از دور در محاسبه رسوب و استفاده از آن ها برای تعیین میزان رسوب رودخانه ها می باشد به طوری که بتوانیم صحت آن ها را شناسایی کنیم. بر طبق نتایج بدست آمده، مقدار رسوب معلق سالانه در حوزه ابخیز کرج به 320490 تن رسیده و بر طبق روش هیدرولوژیک حدود 350764 تن است.

بدون دیدگاه