ترجمه مقاله ریسک، کارایی و عملکرد بانکداری اسلامی

ترجمه مقاله ریسک، کارایی و عملکرد بانکداری اسلامی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ریسک، کارایی و عملکرد بانکداری اسلامی: مطالعه تجربی بر روی بانک اسلامی در اندونزی
عنوان انگلیسی
RISK, EFFICIENCY AND PERFORMANCE OF ISLAMIC BANKING: EMPIRICAL STUDY ON ISLAMIC BANK IN INDONESIA
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2016
نشریه
Aessweb
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6830
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بانکداری و بانکداری اسلامی
مجله
مجله آسیایی مدل سازی اقتصادی - Asian Journal of Economic Modelling
دانشگاه
دانشکده اقتصاد، دانشگاه اسلامی اندونزی
کلمات کلیدی
نسبت تامین اعتبار به سپرده، تامین اعتبار غیرقابل بازگشت، بازده دارایی، حاشیه سود خالص، ریسک، کارایی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. بازبینی نظری و فرضیه ها
2.1 ریسک نقدینگی و عملکرد بانک های اسلامی
2.2 ریسک تامین اعتبار و عملکرد بانک های اسلامی
2.3 ریسک سرمایه و عملکرد بانک های اسلامی
2.4 کارایی و عملکرد بانک های اسلامی
2.5. اندازه شرکت و عملکرد بانک های اسلامی
3. روش تحقیق
3.1 جمعیت و نمونه
3.2 متغیرهای تحقیق
3.3 تحلیل داده
4. نتیجه و بحث
4.1 آمار توصیفی
4.2 نتایج تست فرضیه و بحث
4.2.1 ریسک نقدینگی
4.2.2 ریسک تامین اعتبار
4.2.3 ریسک سرمایه
4.2.4 کارایی
4.2.5 اندازه شرکت
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Banking is an institution that is highly regulated company, both in capital, funding, and liquidity. In this case, bank management must be able to control the risks and efficiency to improve its performance. This study is to examine the effect of risk and efficiency on the performance of Islamic banking. Risk consists of the financing risk that is measured by non-performing financing (NPF),capital risk measured by the capital adequacy ratio (CAR) and liquidity risk is measured by financing to deposit ratio (FDR) and the minimum reserve requirement (RR). The efficiency was measured by operating expenses to operating income ratio (OEOI). While Islamic banking performance was measured by Return On Assets (ROA) and Net Profit Margin (NPM). This study involved 8 Islamic banks in Indonesia as the samples with quarterly data and processed using multiple regression analysis. The results showed the significant effect of FDR, CAR, OEOI and size on the performance of Islamic banking in contrast to the RR and NPF that had no significant effect on the performance of Islamic banking

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
بانکداری یک نهاد بسیار منظم است هم از نظر سرمایه و هم از نظر بودجه و نقدینگی. در این مورد، مدیریت بانک باید بتواند ریسک ها و کارایی را کنترل کند تا عملکرد خود را بهبود بخشد. این مطالعه اثر ریسک و کارایی بر عملکرد بانکداری اسلامی را بررسی می کند. ریسک عبارت است از ریسک تامین اعتبار که توسط تامین اعتبار غیرقابل بازگشت (NPF) اندازه گیری می شود، ریسک سرمایه که توسط نسبت بسندگی سرمایه (CAR) و ریسک نقدینگی که توسط نسبت تامین اعتبار به سپرده (FDR) و پیش نیاز حداقل ذخیره اندازه گیری (RR) می شوند. کارایی نیز توسط نسبت هزینه های عملیاتی به درآمد عملیاتی (OEOI) اندازه گیری می شود. در حالی که عملکرد بانکداری اسلامی توسط بازده دارایی (ROA) و حاشیه سود خالص (NPM) اندازه گیری می شود. این مطالعه شامل 8 بانک اسلامی در اندونزی به همراه داده های فصلی است که با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه پردازش می شود. نتایج نشان دهنده اثر معنی دار FDR، CAR، OEOI و اندازه عملکرد بانکداری اسلامی هستند برخلاف RR و NPF که اثر معنی داری بر عملکرد بانکداری اسلامی نداشتند.

بدون دیدگاه