ترجمه مقاله تحقیق ارزیابی ریسک پرداختSME مبتنی بر تئوری خاکستری

ترجمه مقاله تحقیق ارزیابی ریسک پرداختSME مبتنی بر تئوری خاکستری
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تحقیق ارزیابی ریسک پرداختSME مبتنی بر تئوری خاکستری
عنوان انگلیسی
Research on Risk Evaluation of SME Financing based on Grey Theory
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2012
نشریه
Sciedu
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7863
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله
تحقیق در عملیات، مدیریت کسب و کار، مدیریت پروژه و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
مجله
مجله بین المللی تحقیقات مالی - International Journal of Financial Research
دانشگاه
مؤسسه صنعت حمل و نقل هوایی زنگزو، چین
کلمات کلیدی
شرکت های کوچک و متوسط ، ریسک پرداخت، فرآیند سلسله مراتب تحلیلی، تئوری خاکستری
فهرست مطالب
چکیده
1 – مقدمه
2- پرداخت SMEدر زمان حال در چین
2-1 وضعیت فعلی پرداخت SME
2-2 مشکلات اصلی مرتبط با دسترسی شرکت کوچک و متوسط برای تامین وجه
3 – طراحی شاخص همانند سیستم
4 – فرآیند ارزیابی خاکستری چند سطحی
4-1 محاسبه مجموعه وزنی فاکتور های ارزیابی با استفاده از AHP
4-1-1 تحقق ساختار سلسله مراتبی مشکل
4-1=2 تعیین ماتریس قضاوت مقایسه ای
4-1-3 محاسبه بردار اولویت برای اجزای وزنی ماتریس
4-1-4 محاسبه نرخ رخداد
4-1-5 نوع سلسله مراتب کل
4-2 مدل ارزیای AHP خاکستری
4-2-1 تشکیل مجموعه تفسیر شاخص ارزیابی
4- 2-2 تایید ماتریس ساده ارزیابی
4-2-3 تعیین خوشه خاکستری ارزیابی
4-2-4 محاسبه وزن خاکستری
4-2-5 محاسبه ارزش ارزیابی کل
5 مطالعه موردی
6- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Small and medium enterprises (SMEs) play an important role in China’s impressive economic growth and make substantial contribution to employment and outputs in last decades. Nevertheless, a lot of bottlenecks and obstacles appear for further growth of SMEs, especially with respect to financing. SME financing is different from that of larger corporations, since they are younger and subject to more growth uncertainty than large firms, especially in developing countries. The main problems related to SME access to finance in China are the risk involved in performing bad loans is higher. So it is significant for managers and investors both in theoretical and practical fields to assess the financing risk of SMEs. This paper’s aim is to propose an analytical framework of risk evaluation on SME financing based on grey theory. Firstly, this paper discusses the current SME financing in China. Secondly, it sets up a multi-hierarchy index system. Thirdly, it confirms the weight of every index with AHP and gave a general assessment by means of a grey clustering method. Finally, a case study is conducted to validate the evaluation model and the evaluation process.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
شرکت های کوچک و متوسط ( SME ) نقش مهمی در رشد اقتصادی موثر ایفاء می کنند و مشارکت اساسی در اشتغال و خروجی ها در دهه های قبلی ایفاء می کنند . معهذا ، بخش زیادی از گلوگاه ها و موانغ به نظر می رسنذ برای رشد بیشتر SMEها بویژه با توجه به پرداخت می باشند . پرداخت SME با شرکت های بزرگ تر فرق دارد چون انها جوان تر هستند و در معرض عدم قطعیت رشد بیشتر نسبت به شرکت های بزرگ تر بویژه در کشور های در حال توسعه می باشند . مشکلات اصلی مرتبط با دسترسی SME برای پرداخت در چین در واقع ریسک دخیل در اجرای وام های بد هستند که بالاتر است . مقاله حاضر در نظر دارد تا چارچوب تحلیلی ریسک ارزیابی تامین وجه SME واقع در تئوری خاکستری را پیشنهاد نماید . اولا ، این مقاله در مورد تامین مالی SME جاری در چین بحث می کند . ثانیا ، مقاله سیستم شاخص چند سلسله مراتبی را راه اندازی می کند . رابعا ، وزن هر شاخص را با AHP تایید می کند و تخمین عمومی را از طریق ابزار روش خوشه بندی خاکستری ارایه کرده بود . در نهایت ، مطالعه موردی برای صحه گذاری مدل ارزیابی و فرآیند ارزیابی انجام می گیرد .

بدون دیدگاه