ترجمه مقاله قابلیت اطمینان دیوارهای برشی بر پایه‌ فولاد سرد نورد شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قابلیت اطمینان دیوارهای برشی بر پایه‌ فولاد سرد نورد شده - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
قابلیت اطمینان دیوارهای برشی بر پایه‌ فولاد سرد نورد شده، تحت تاثیر تنوع در واکنش اتصال دهنده ها
عنوان انگلیسی
Reliability of cold-formed steel framed shear walls as impacted by variability in fastener response
صفحات مقاله فارسی
31
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
F1132
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه و مدیریت ساخت
مجله
سازه های مهندسی - Engineering Structures
دانشگاه
گروه مهندسی عمران، دانشگاه جان هاپکینز، بالتیمور، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
فولاد سرد شده، دیوار برشی، شبیه سازی مبتنی بر اتصال، شبیه سازی مونت کارلو، قابلیت اطمینان، قابلیت اطمینان سیستم
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2017.03.072
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- انتخاب دیوارهای برشی حاوی فریم-CFS و پوسته پوسته-OSB
3- مدل‌سازی براساس اتصال‌دهنده‌های دیوارهای برشی حاوی فریم CFS
4- خصوصیات خواص اتصال‌دهنده به‌عنوان متغییرهای تصادفی
4-1 داده‌های آزمایش اتصال‌دهنده و فرض منحنی استحکام آن
2-4 تولید استحکامات اتصال‌دهنده به‌صورت تصادفی
5- شبیه‌سازی مونت کارلو در واکنش دیوار برشی فشاری
5-1 شبیه‌سازی مونت کارلو در دیوار برشی با استفاده از مدل اتصال‌دهنده‌ شکننده
5-2 شبیه‌سازی مونت کارلو در دیوار برشی با استفاده از مدل اتصال‌دهنده‌ی ورقه‌ای
5-3 نتایج آماری برای تمام تنظیمات دیوار برشی مورد مطالعه
6- قابلیت اطمینان دیوارهای برشی شبیه‌سازی شده
7- روش‌های طراحی دیوارهای برشی حاوی پوشش OSB
8- قابلیت اطمینان روش‌های طراحی بر روی آزمون‌های انتخاب شده
9- بحث
10- نتیجه‌گیری
سپاسگذاری‌ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The objective of this paper is to examine the reliability of cold-formed steel framed shear walls with a particular emphasis on walls sheathed with wood structural panels. A sheathed cold-formed steel framed shear wall is a system consisting of studs, tracks, and sheathing often with bridging and/or blocking, connected with steel-to-steel and sheathing-to-steel fasteners. The shear walls may be integrally connected to foundations, floors, or other shear walls through a variety of means including hold downs, straps, diaphragm chords and collectors. Shear wall lateral resistance in cold-formed steel framed buildings varies because of the randomness in the components and connections that comprise the wall. The interaction between fasteners and sheathing is particularly important because (1) sheathing-to-steel fastener response is the main source of shear wall nonlinearity (2) there is high variability in this fastener response. Although the nominal strengths for different shear wall configurations are stated in current design specifications (e.g., AISI S400), variability of shear walls has not been explicitly considered. Existing resistance factors are extrapolations from steel diaphragm testing. To explore the impact of fastener response variability on shear wall reliability, Monte Carlo simulation of typical cold-formed steel framed wood sheathed shear walls with random fastener input was conducted. Variability in fasteners was determined based on existing physical fastener tests. Statistical properties of shear wall strength, demand capacity ratio of key fasteners, as well as relations between fastener strength and shear wall strength are all explored. Reliability evaluation is provided for four different design methods. The results indicate that shear wall strength benefits from a system effect whereby variability in fastener response is reduced through redistribution resulting in reduced variability in overall shear wall strength. Concomitant with this is a slight decrease, approximately 3%, in the mean system strength that also must be considered.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف از این مقاله، بررسی قابلیت اطمینان دیوارهای برشی بر پایه‌ی فولاد سرد نورد شده با تاکید خاص بر روی دیوار حاوی پنل‌های ساختار چوبی است. یک دیوار برشی پوسته پوسته بر پایه‌ی فولاد سرد نورد شده، سیستمی متشکل از ستون‌ها، شیارها، و غالبا حاوی پل‌ها بوده و سبب مسدود کردن اتصالات فولاد به فولاد و پوشش به فولاد می‌گردد. دیوارهای برشی ممکن است به‌طور یکپارچه به پایه‌ها، کف‌ها و یا دیگر دیوارهای برشی از طریق ابزارهای مختلف از جمله پایین نگه داشتن، تسمه‌ها، دیافراگم آکورد و کلکتورها متصل شوند. مقاومت جانبی دیوار برشی در ساختمان‌های تشکیل شده از فولاد نورد شده، متفاوت است چون؛ اجزا و اتصالاتی که دیوار را تشکیل می‌دهند، تصادفی انتخاب می‌شوند. تعامل بین اتصال‌دهنده‌ها و پوشش دهنده‌ها بسیار مهم است زیرا (1) اتصال‌دهنده‌ی پوشش به فولاد، پاسخ منبع اصلی دیوار برشی غیرخطی است (2) متغیرهای بالا در واکنش این اتصال‌دهنده‌ها وجود دارد. اگرچه مقادیر قدرت اسمی متفاوت برای تنظیمات دیوار برشی در هنگام طراحی مشخص شده است (به عنوان مثال، AISI S400)، اما تغییرپذیری دیوارهای برشی به‌طور صریح در نظر گرفته نشده است. فاکتورهای مقاومت با توجه به آزمایش حاصل از دیافراگم فولاد مشخص خواهند شد. برای بررسی تأثیر واکنش اتصال‌دهنده بر قابلیت اطمینان دیوار برشی، از شبیه‌سازی مونت کارلو برای دیوارهای برشی بر پایه‌ی فولاد سرد نورد شده حاوی چوب با ورودی تصادفی اتصال دهنده بهره گرفته شده است. متغیر در اتصال‌دهنده‌ها براساس آزمون‌های فیزیکی اتصال‌دهنده تعیین شد. خواص قدرت دیوار برشی، بستگی به نسبت ظرفیت اتصال‌دهنده‌های کلیدی، و همچنین رابطه بین قدرت اتصال و قدرت دیوار برشی دارد. ارزیابی قابلیت اطمینان برای چهار روش مختلف طراحی ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که مزایای قدرت دیوار برشی یک سیستم که به موجب آن تغییرپذیری در واکنش اتصال‌دهنده رخ می‌دهد، منجر به کاهش توزیع و کاهش تنوع در قدرت کلی دیوار برشی می‌گردد. این کاهش جزئی، تقریبا 3%، در قدرت متوسط سیستم باید در نظر گرفته شود.

بدون دیدگاه