ترجمه مقاله اثر کیفیت رابطه بر درک فردی از مسئولیت اجتماعی در ایالات متحده - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله اثر کیفیت رابطه بر درک فردی از مسئولیت اجتماعی در ایالات متحده - نشریه Frontiersin
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر کیفیت رابطه بر درک فردی از مسئولیت اجتماعی در ایالات متحده
عنوان انگلیسی
The effect of relationship quality on individual perceptions of social responsibility in the US
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2015
نشریه
Frontiersin
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7142
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت کسب و کار و مدیریت بازرگانی
مجله
سرحدها در روانشناسی - Frontiers in Psychology
دانشگاه
دانشکده بازرگانی روبل، دانشگاه بلارمین، لوئیزویل، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
مسئولیت اجتماعی، کیفیت رابطه، خودکارآمدی عمومی، وجدان، درک افراد
فهرست مطالب
مقدمه
چارچوب فکری
مسئولیت اجتماعی
کیفیت رابطه و SR
ویژگی‌های فردی
مواد و روش‌ها
سنجش‌ها
کیفیت رابطه
خودکارآمدی عمومی
وجدان
مسئولیت اجتماعی
نمونه
تحلیل داده مقدماتی
بایاس/واریانس روش مشترک
تحلیل ساختاری
نتایج
بحث
محدودیت ها
مفاهیمی برای فعالیت و تحقیق
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Social responsibility (SR) has been of continuing interest in the U.S. and around the world. Organizations make a wide variety of SR decisions that represent differing viewpoints. While a number of definitions of SR exist, many of these definitions indicate that SR decisions may be viewed as existing of various facets, such as legal/regulatory, financial/economic, ethical, environmental, and voluntary. While drivers of SR have been proposed, there has been limited research at a micro-level on how individuals perceive SR activities by the organizations where they work. Based on a prior qualitative study (Thornton and Byrd, 2013) that found SR decisions are related to several traits and influenced by relationships, a model was proposed and tested in this research. The traits found relevant in the qualitative research were conscientiousness, especially in the sense of being responsible, and self-efficacy. Relationship quality was assessed based on positive and negative emotional attractors as proposed in intentional change theory. Perceptions of individuals in management and non-management showed that relationship quality mediated the effect of conscientiousness and general self-efficacy on the SR. Because there are multiple facets, the author made use of Carroll’s (1991) pyramid of SR to identify activities that business owners and managers consider relevant. The findings indicate that conscientiousness is related to specific SR activities in the areas of legal/regulatory, ethical and discretionary dimensions while general selfefficacy is related to financial/economic and legal/regulatory dimensions. The presence of relationship quality enhanced the effects of both conscientiousness and general selfefficacy on the various SR dimensions. This suggests that individuals perceived SR activities along different traits and that enhancing these traits might improve perceptions of SR decisions.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مسئولیت اجتماعی  (SR)  به علاقه ای مستمر در ایالات متحده و سراسر جهان تبدیل شده است. سازمان ها طیف گسترده ای از تصمیم های SR را اتخاذ می کنند که نشان دهنده نقطه نظرهای متفاوتی است. با توجه به این که تعاریف متعددی برای SR وجود دارد، بسیاری از آن ها نشان می دهند که تصمیم های SR  به عنوان وجود جنبه های مختلفی چون قانونی/ مقرارتی، مالی/ اقتصادی، اخلاقی، محیطی و داوطلبانه است. با توجه به این که محرک های SR پیشنهاد داده شده است، پژوهش محدودی در سطح کوچکی از نحوه درک افراد از فعالیت های SR توسط سازمان های مرتبط انجام شده است. بر اساس مطالعه کیفی پیشین که بیان می کند تصمیم های SR به ویژگی های متعددی مرتبط هستند و تحت تاثیر روابط قرار دارند، مدلی در این تحقیق پیشنهاد داده شده و تست شده است. مشخص شده است که خصوصیات در پژوهش کیفی به ویژه بر اساس مسئولیت پذیر بودن و خودکارآمدی با وجدان بوده اند. کیفیت رابطه بر مبنای جاذبه های احساسی مثبت و منفی پیشنهاد شده در نظریه تغییر عمدی  مورد ارزیابی قرار گرفته است. درک افراد در مدیریت و غیر مدیریت نشان داده است که کیفیت رابطه، اثر وجدان و خودکارآمدی عمومی  بر SR را تعدیل می کند. با توجه به این که جنبه های متعددی وجود دارد، نویسنده این مقاله از هرم مسئولیت اجتماعی Carroll (1991) در شناسایی فعالیت هایی استفاده کرده است که صاحبان و مدیران کسب و کار در نظر می گیرند. این یافته ها نشان می دهد که وجدان به فعالیت های خاص مسئولیت اجتماعی در حوزه های قانونی/ مقرراتی، اخلاقی یا اختیاری مربوط می شود در حالی که خودکارآمدی عمومی به ابعاد مالی/ اقتصادی و قانونی/ مقرارتی مربوط می شود. وجود کیفیت رابطه سبب ارتقاء اثرات وجدان و خودکارآمدی بر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شده است. این مساله پیشنهاد می دهد که افراد فعالیت های مسئولیت اجتماعی را در راستای خصوصیات مختلف درک می کنند و ارتقاء این خصوصیات می تواند سبب بهبود درک افراد از تصمیم های مسئولیت اجتماعی شود.

بدون دیدگاه