ترجمه مقاله ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی در دانشجویان ایرانی

ترجمه مقاله ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی در دانشجویان ایرانی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی در دانشجویان ایرانی: یک متاآنالیز
عنوان انگلیسی
The Relation between Academic Achievement and Emotional Intelligence in Iranian Students: A Meta-Analysis
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2017
نشریه
Sciendo
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
0.235 در سال 2018
شاخص H_index مجله
6 در سال 2019
شاخص SJR مجله
0.134 در سال 2019
شناسه ISSN مجله
2217-2521
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q4 در سال 2018
کد محصول
9631
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
بیس
است ✓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
دارد ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی شناخت و سنجش و اندازه گیری
مجله
Acta facultatis medicae Naissensis
دانشگاه
دانشگاه علمو پزشکی تربيت حيدريه، ايران
کلمات کلیدی
پیشرفت تحصیلی (academic achievement)، هوش‌ هیجانی (emotional intelligence)، وضعیت تحصیلی (academic status)، دانشجو (student)
کلمات کلیدی انگلیسی
academic achievement - emotional intelligence - academic status - student
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1515/afmnai-2017-0008
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش ها
استراتژی جستجو
انتخاب مطالعه
استخراج داده ها
تجزیه و تحلیل آماری
نتایج
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
SUMMARY

Academic achievement is one of the most important concepts in the field of education. Although emotional intelligence, as a key factor in academic achievement, has been studied in various studies, yet the results obtained are not in harmony with each other and the topic is yet under debate. In order to fill in this informational vacuum, the present research was undergone using a meta-analysis method.

In order to make a thorough search to find articles within the Iranian context, key words such as “Emotional Intelligence" AND (Emotional OR Intelligence) AND "academic achievement" OR "academic status" AND "Student" AND "Iran", were used without limitation in dates or language in the following sites: Medline, Scopus, ScienceDirect, Web of Knowledge, Ovid, Wiley, Google Scholar, and Persian databases such as SID, Irandoc and Magiran. The random effect model was utilized for statistical pooling.

A total of 23 articles were chosen to enter the meta-analysis. The pooled results showed a meaningful relationship between emotional intelligence and academic achievement (Pooled Correlation = 0.157; 95% CI, 0.081-0.231). The Cochran Q (Q = 145:126, p = 0.000) and I2 = 84.84% index indicated a high heterogeneity among the articles entering the meta-analysis. In subgroup analysis, the students in state universities had more summary effect (0.177; 95% CI, 0.085 - 0.267) compared to the ones studying in private ones (0.118; 95% CI, 0.024-0.255). No sign of publication bias was found.

A weak correlation was seen between emotional intelligence and educational achievement in the context of Iranian university students. It seems that the relationship of these concepts may be affected by other factors in this setting, so this calls for further studies in this field.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پیشرفت تحصیلی یکی از مهم ترین مفاهیم در حوزه آموزش محسوب می گردد. اگر چه هوش هیجانی، به عنوان یک عامل کلیدی در پیشرفت تحصیلی، در مطالعات مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته اما با این وجود نتایج به دست آمده با یکدیگر هماهنگی نداشته و این موضوع همچنان مورد بحث است. به منظور پر کردن این خلاء اطلاعاتی، پژوهش حاضر با استفاده از روش متاآنالیز انجام پذیرفت.
به منظور انجام یک جستجوی کامل برای یافتن مقالات مربوطه در چارچوب ایران، کلیدواژگانی مانند: "هوش هیجانی" و (هیجانی یا هوش) و "پیشرفت تحصیلی" یا "وضعیت علمی" و "دانشجو" و "ایران"، بدون هیچ گونه محدودیتی در تاریخ و یا زبان در سایت های ذیل: Medline، Scopus، ScienceDirect، Web of Knowledge، Ovid، Wiley، Google Scholar و پایگاه داده های فارسی از جمله: SID، Irandoc و Magiran مورد استفاده قرار گرفتند. از مدل اثرات تصادفی برای ادغام آماری استفاده شد.
در مجموع 23 مقاله برای ورود به متاآنالیز انتخاب شدند. نتایج تلفیقی، رابطه معنی داری را بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی (همبستگی تلفیقی = 0.157؛ CI 95٪، 0.231-0.081). شاخص Q کوکران (145:126 = Q، 0.000 = p) و 84.84٪ = I^2 بیانگر ناهمگنی بالایی در میان مقالات وارد شده در متاآنالیز بود. در آنالیز زیرگروه، دانشجویان دانشگاه های دولتی در مقایسه با دانشگاه های خصوصی، اثر مختصرتری داشتند (0.177؛ CI 95٪، 0.267-0.085). هیچ نشانه ای دال بر تورّش انتشار مشاهده نگردید.
همبستگی ضعیفی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در زمینه دانشجویان ایرانی مشاهده گردید. به نظر می رسد که رابطه این مفاهیم تحت تاثیر عوامل دیگری در این محیط قرار دارد، بنابراین مساله مزبور نیازمند انجام مطالعات بیشتری در این زمینه می باشد.

بدون دیدگاه