ترجمه مقاله درک حلقه زایی قطبی [2+3] مکان گزین و شیمی گزین کربونیل ایلید پادوا با کاتیونن آلفا-متیلین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درک حلقه زایی قطبی [2+3] مکان گزین و شیمی گزین کربونیل ایلید پادوا با کاتیونن آلفا-متیلین - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
درک حلقه زایی قطبی [2+3] مکان گزین و شیمی گزین کربونیل ایلید پادوا با کاتیونن های آلفا-متیلین: مطالعه ای بر اساس نظریه تابعی چگالی (DFT)
عنوان انگلیسی
Understanding the regio- and chemoselective polar [3+2] cycloaddition of the Padwa carbonyl ylides with α-methylene ketones. A DFT study
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2009
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9443
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی فیزیک، شیمی آلی و شیمی کاربردی
مجله
چهار وجهی - Tetrahedron
دانشگاه
گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه A. Belkaid، الجزایر
کلمات کلیدی
حلقه زایی قطبی [3+2]، کربونیل ایلید پادوا، تابع محلی‌سازی الکترون، الکترون دوستی، هسته دوستی، نظریه‌ تابعی چگالی
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.tet.2009.04.033
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. روش‌های محاسباتی
3. نتایج و مباحث
1.3 مطالعه‌ مکانیکی واکنش 32CA کربونیل ایلید پادوا 6 با کاتیون آلفا متیلین 15
3.2. تجزیه و تحلیل‌های مکان‌شناسی ELF
3.3 تجزیه و تحلیل بر اساس شاخص های واکنشی کروی و محلی در حالت پایه‌ معرف ها
4. نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The regio- and chemoselective polar [3+2] cycloaddition (32CA) of the Padwa carbonyl ylide (CY) with α-methylene ketone (αMK) to yield the oxa-bridged spirocycloadduct has been studied using the DFT method at the B3LYP/6-31G(d) computational level. Six reactive channels associated to the stereo-, regio-, and chemoselective approach modes of the CY to the CC and CO reactive sites of the αMK have been analyzed. DFT calculations for this cycloaddition are in complete agreement with the experimental outcome, explaining the reactivity and selectivity of the formation of the [3+2] cycloadduct. Analysis of the global and local electrophilicity and nucleophilicity indices allows an explanation about the regio- and chemoselectivity of this 32CA reaction. Intrinsic reaction coordinate (IRC) calculations and the topological analysis of the electron localization function (ELF) of the relevant points of the favored reactive channel explain the one-step two-stage nature of the mechanism of this cycloaddition.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
با استفاده از نظریه‌ی تابعی چگالی (DFT) در سطح محاسباتی B3LYP/6-31G(d)، حلقه‌زایی قطبی مکان گزین و شیمی گزین (32CA) کربونیل ایلید پادوا (CY) با کاتیون آلفا متیلین (αMK) برای تولید یک حلقه‌ی اسپیروی متصل به اکسیژن، مورد مطالعه قرار گرفته است. شش کانال مرتبط با حالت‌های فضا گزین، مکان گزین و شیمی گزین CY در مکان پیوندهای C=C و C=O در αMK مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات DFT برای این حلقه‌زایی در تطابق کامل با نتایج آزمایشگاهی می‌باشد که این مسأله واکنش‌پذیری و بهگزینی تشکیل محصول [3+2] فرآیند حلقه‌زایی را توجیه می‌کند. تجزیه و تحلیل فرآیندهای الکترون دوستی و هسته دوستی در مقیاس محلی و سرتاسری مکان گزینی و شیمی گزینی 32CA را توجیه می‌کند. محاسبات مختصات واکنش ذاتی (IRC) و تجزیه مکان‌شناسی تابع محلی‌سازی الکترون (ELF) از نقاط مربوط به کانال واکنش پذیر مورد نظر، ماهیت یک گامی دو مرحله‌ای از مکانیزم این فرآیند حلقه‌زایی را توضیح می‌دهند.

بدون دیدگاه