ترجمه مقاله استفاده از لجن آب بتن آماده در بتن حاوی یک ماده افزودنی و یا آمیزه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از لجن آب بتن آماده در بتن حاوی یک ماده افزودنی و یا آمیزه - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
استفاده از لجن آب بتن آماده در بتن حاوی یک ماده افزودنی و یا آمیزه
عنوان انگلیسی
Use of ready-mixed concrete plant sludge water in concrete containing an additive or admixture
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2009
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7495
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه و مدیریت ساخت
مجله
مجله مدیریت محیط زیست - Journal of Environmental Management
دانشگاه
گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه تاماسات، تایلند
کلمات کلیدی
لجن آب، بتن، افزودنی، آمیزه، مقاومت، کاربردپذیری، دوام
فهرست مطالب
1. مقدمه
2. طرح آزمایشی
2.1. مواد و مصالح
2.2. روندهای آزمون
2.2.1. خواص پایه آب اختلاط
2.2.2. نمونه های خمیر سیمان برای خواص لجن‌ آب
2.2.3. نمونه های بتن
3. نتایج آزمون و بحث
3.1. خواص پایه یا عمومی لجن‌ آب
3.2. خواص لجن‌آب برای اختلاط بتن
3.3. خواص بتن حاوی یک ماده افزودنی یا آمیزه
3.3.1. نیاز آبی بتن
3.3.2. زمان گیرش بتن
3.3.3. نشست بتن تازه
3.3.4. مقاومت فشاری بتن
3.3.5. نفوذپذیری بتن
3.3.6. مقاومت بتن در برابر حمله اسیدی
4. نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this study, we investigated the feasibility of using sludge water from a ready-mixed concrete plant as mixing water in concrete containing either fly ash as an additive or a superplasticizer admixture based on sulfonated naphthalene-formaldehyde condensates (SNF). The chemical and physical properties of the sludge water and the dry sludge were investigated. Cement pastes were mixed using sludge water containing various levels of total solids content (0.5, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, and 15%) in order to determine the optimum content in the sludge water. Increasing the total solids content beyond 5–6% tended to reduce the compressive strength and shorten the setting time. Concrete mixes were then prepared using sludge water containing 5–6% total solids content. The concrete samples were evaluated with regard to water required, setting time, slump, compressive strength, permeability, and resistance to acid attack. The use of sludge water in the concrete mix tended to reduce the effect of both fly ash and superplasticizer. Sludge water with a total solids content of less than 6% is suitable for use in the production of concrete with acceptable strength and durability

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مطالعه، ما امکان کاربرد لجن‌آب حاصل از ماشین آلات بتن آماده را مورد بررسی قرار دادیم که آب را در بتن حاوی خاکستر بادی یا یک ماده افزودنی و یا یک آمیزه اَبَر روان ساز مبتنی بر میعانات نفتالین فرمالدئید سولفوناته (SNF) در هم می آمیزند. خواص فیزیکی و شیمیایی لجن‌آب و لجن خشک مورد بررسی قرار گرفتند. خمیرهای سیمان با استفاده از لجن‌آب حاوی سطوح مختلف محتویات جامد کل (0.5، 2.5، 5، 7.5، 10، 12.5، و 15٪) به منظور تعیین محتوای مطلوب در لجن‌آب اختلاط شدند.
افزایش مقدار کل محتویات جامد فراتر از 5 تا 6٪ مقاومت فشاری را کاهش داده و زمان گیرش را کوتاه تر می نماید. سپس مخلوط های بتنی با استفاده از لجن‌آب حاوی 5 تا 6٪ محتوای مواد جامد کل آماده می شوند. نمونه های بتن با توجه به آب لازمه، زمان گیرش، اسلامپ یا نشست، مقاومت فشاری، نفوذپذیری، و مقاومت در برابر حملات اسیدی مورد ارزیابی قرار گرفتند. استفاده از لجن‌آب در مخلوط بتن اثر خاکستر بادی و اَبَر روان ساز هر دو را کاهش می دهد. لجن‌آب با محتوای مواد جامد کمتر از 6٪ برای استفاده در زمینه تولید بتن با مقاومت و دوام قابل قبول مناسب می باشد.