ترجمه مقاله مقادیر سفارش برای کنترل موجودی فاسد شدنی با تقاضای متغیر و محدودیت نرخ پر شدن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مقادیر سفارش برای کنترل موجودی فاسد شدنی با تقاضای متغیر و محدودیت نرخ پر شدن - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مقادیر سفارش برای کنترل موجودی فاسد شدنی با تقاضای متغیر و محدودیت نرخ پر شدن
عنوان انگلیسی
Order quantities for perishable inventory control with nonstationary demand and a fill rate constraint
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
21
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7620
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی صنایع و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
لجستیک و زنجیره تامین، تحقیق در عملیات، تولید و عملیات
مجله
مجله بین المللی اقتصاد تولید - International Journal of Production Economics
دانشگاه
دانشگاه Wageningen، گروه تحقیق و عملیات، هلند
کلمات کلیدی
برنامه ریزی فهرست تولید، زمان هدایت طولانی، محصول از بین رفتنی، تقاضای احتمالی متغییر، میزان پر کردن
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2-ادبیات
مسئله از بین رفتنی و تقاضای غیر ثابت
میزان خدمات
فروش های از دست رفته و زمان طولانی پیشبرد
3-مدل برنامه ریزی احتمالی
4- به سوی برنامه تولید
5-مدل برنامه ریزی خطی صحیح ترکیبی
1-5 تدوین مدل برنامه ریزی خطی صحیح ترکیبی
2-5 توضیح عددی مدل برنامه ریزی خطی صحیح ترکیبی
6- نتایج مدل برنامه ریزی خطی صحیح ترکیبی
1-6 طراحی آزمایشات
2-6 معیار با رویکرد سناریو محور
3-6 آزمایشات
7- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

We study the practical decision problem of fresh food production with a long production lead time to decide every period (e.g. week) how many items to produce. When a batch is ready for use, its items have a fixed shelf life, after which the items become waste in the sense that they cannot be sold anymore. The demand for (fresh) food products is uncertain and highly fluctuating, mainly caused by price promotions of retail organisations. We focus on cases where a so-called cycle fill rate service level requirement applies. We investigate the generation of a production plan that fixes the timing and quantity of the production for a finite time horizon. To minimise waste, one issues the oldest items first, i.e. a FIFO issuing policy. In case of out-of-stock, sales are lost. We model this decision problem as a Stochastic Programming (SP) model. The objective of our study is to find order quantities for the SP model, that approximately meet cycle fill rate service level requirements while keeping outdating low. To find approximate solutions for the SP model, an MILP model is developed. The MILP model is a deterministic approximation that generates feasible replenishment quantities in less than a second. With a scenario-based MINLP approach, optimal solutions are generated for a large sample of demand paths as a benchmark for the MILP solutions. We show that the MILP model is suitable for practical use if the setup cost is such that the replenishment cycles in the production plan are close to or of the same length as the maximum shelf life. In those cases, the expected total costs are close to the costs of the optimal solution and the average fill rate is close to the required one.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ما به مطالعه مساله تصمیم گیری کاربردی تولید غذای تازه با یک زمان پیشبرد تولید درازمدت برای تصمیم درباره میزان تولید اقلام در هر دوره (مانند هر هفته) پرداختیم. وقتی مجموعه ای آماده استفاده باشد، اقلام آن دارای عمر انبارداری ثابتی بوده و پس از آنکه اقلام مزبور به ضایعات تبدیل شوند دیگر نمی توان آنان را به فروش رساند. تقاضای محصولات غذایی (تازه) قطعی نبوده و به شدت نوسان دارد که عمدتاً به دلیل تبلیغات قیمت سازمان های خرده فروش می باشد. تمرکز ما بر مواردی بود که در آن از الزامات سطح خدمات نرخ پرشوندگی چرخه استفاده می شود. ما به بررسی ایجاد طرح تولیدی پرداختیم که زمانبندی و میزان تولید را در یک افق زمانی محدود، تثبیت می کند. به منظور تقلیل ضایعات، ابتدا باید قدیمی ترین اقلام را صادر نمود یعنی سیاست صدور FIFO. در صورت خالی بودن انبار ، فروش از دست می رود.
ما مساله تصمیم گیری را به صورت مدل برنامه نویسی تصادفی (SP) مدلسازی نمودیم. هدف مطالعه، یافتن میزان سفارش برای مدل SP است که تقریباً الزامات سطح خدمات نرخ پرشوندگی چرخه را ضمن حفظ نرخ انقضای پایین، برآورده نماید. برای یافتن راه حل تقریبی برای مدل SP، مدل MILP مطرح گردید. مدل MILP تقریب قطعی است که میزان بازپرسازی محتمل را کمتر از یک ثانیه ارائه می کند.
با رویکرد MINLP مبتنی بر سناریو، راه حل های بهینه ای برای نمونه بزرگی از مسیرهای تقاضا به عنوان معیار برای راه حل های MINLP ایجاد می شوند. ما نشان دادیم که مدل MINLP در صورتی برای کاربرد عملی مناسب است که هزینه راه اندازی به گونه ای باشد که چرخه های بازپرسازی در طرح تولید به حداکثر عمر انبارداری نزدیک بوده و یا طول یکسانی با آن داشته باشند. در این حالات، هزینه های کل مورد انتظار نزدیک به هزینه های راه حل بهینه بوده و میانگین نرخ پرشوندگی نزدیک به مقدار مدنظر می باشد.

بدون دیدگاه