ترجمه مقاله بهبود غیرچسبندگی بودن خاک با استفاده از بازیافت ژیپس

ترجمه مقاله بهبود غیرچسبندگی بودن خاک با استفاده از بازیافت ژیپس
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بهبود غیرچسبندگی بودن خاک با استفاده از بازیافت ژیپس
عنوان انگلیسی
Improvement Properties of Cohesion-Less Soil Using Recycled Bassanite
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2013
نشریه
6471
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6471
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران و مهندسی محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
خاک و پی، بازیافت مواد زائد جامد و مدیریت پسماند
مجله
مجله مهندسی عمران و معماری - Journal of Civil Engineering and Architecture
دانشگاه
بخش کسب و کار محیطی، ژاپن
کلمات کلیدی
تثبیت خاک، مقاومت فشاری، ژیپس بازیافت شده، خاک غیر چسبنده، مقاومت تقسیم شدن
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مواد و روش ها
3. آماده سازی نمونه
4. نتایج و بحث
5. نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Solid waste management is a serious problem over the world. Therefore, reduction, re-use and recycling of waste have become major issues in recent days. Gypsum waste plasterboard is considered one example of these waste materials. This study evaluates the use of recycled bassanite, which is derived from gypsum waste plasterboard, to enhance the performance of two types of cohesion-less soil. Recycled bassanite was utilized as a stabilizing agent to improve both compressive and splitting strengths of the tested soil. The effect of bassanite content, soil type, water content and curing time were investigated to explore the behavior of treated soil with recycled bassanite. Test results showed that increase of bassanite content is associated with increase in optimal moisture content, while no significant increase in the dry unit weight was observed. Both compressive and splitting tensile strengths enhanced with the additives of recycled bassanite. The increase of bassanite content had a more significant effect on the compressive strength compared with the effect on tensile strength. The use of recycled bassanite to enhance the strength of sandy soil had a more significant effect compared with silty soil. The effect of curing time on the strength of treated samples was more significant in early curing ages compared with late curing ages. The strength decreased significantly in case of stabilized samples prepared with water content at the wet-side of the compaction curve. However, insignificant decrease in the strength of the stabilized sample was detected with moisture content at the dry-side of compaction curve. This research meets the challenges of our society to reduce the quantities of gypsum wastes, producing useful material from waste materials that will help to a sustainable society.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

مدیریت زباله جامد یک مشکل جدی در سراسر جهان است. بنابراین، در روزهای اخیر کاهش، استفاده مجدد و بازیافت زباله به یک مسئله عمده تبدیل شده است. زباله لایه گچی  یک نمونه از این مواد زائد می باشد. در این مطالعه استفاده از ژیپس بازیافت شده ، که از زباله لایه گچی به دست می آید مورد بررسی قرار می گیرد و اینکار به منظور افزایش عملکرد دو نوع خاک غیرچسبنده است. از ژیپس بازیافت شده به عنوان یک عامل تثبیت کننده در جهت بهبود هر دو مقاومت فشاری و مقاومت تقسیم شدن خاک مورد آزمایش استفاده می شود. اثر مقدار ژیپس، نوع خاک، مقدار آب(رطوبت) و زمان گیرش به منظور درک بهتر رفتار خاک بهسازی شده با ژیپس بازیافتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد که افزایش مقدار ژیپس با افزایش رطوبت بهینه در ارتباط است، در حالی که افزایش قابل توجهی در وزن مخصوص خشک مشاهده نشد. هر دو مقاومت فشاری و کششی تقسیم شدن با افزودن ژیپس بازیافت شده افزایش یافته اند. در صورت افزایش مقدار ژیپس اثر قابل توجهی بر مقاومت فشاری در مقایسه با اثر وارد شده بر روی مقاومت کششی مشاهده شد. استفاده از ژیپس بازیافتی اثر قابل توجهی در افزایش مقاومت خاک ماسه ای داشته است که این نتیجه در مقایسه با خاک سیلتی به دست آمد. اثر زمان گیرش بر مقاومت نمونه های بهسازی شده در زمان گیرش اولیه در مقایسه با زمان گیرش طولانی نیز بارزتر بود. در نمونه های تثبیت شده دارای رطوبت در طرف تَر منحنی تراکم مقدار مقاومت به طور قابل توجهی کاهش یافته است. با این حال، کاهش ناچیزی درمقاومت نمونه تثبیت شده دارای رطوبت در طرف خشک منحنی تراکم تشخیص داده شد. در این پژوهش به چالش های جامعه ما به منظور کاهش مقدار ضایعات گچی، گچ و تولید مواد مفید از مواد زائد که به یک جامعه پایدار کمک خواهد کرد نیز پرداخته می شود.


بدون دیدگاه