ترجمه مقاله ثمربخشی یادگیری مبتنی بر مسئله بر توسعه تفکر انتقادی دانش آموزان پرستاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ثمربخشی یادگیری مبتنی بر مسئله بر توسعه تفکر انتقادی دانش آموزان پرستاری - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ثمربخشی یادگیری مبتنی بر مسئله بر توسعه تفکر انتقادی دانش آموزان پرستاری: یک بازبینی نظام مند و فراتحلیل
عنوان انگلیسی
The effectiveness of problem-based learning on development of nursing students’ critical thinking: A systematic review and meta-analysis
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6111
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم تربیتی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
پرستاری
مجله
ژورنال بین المللی مطالعات پرستاری
دانشگاه
گروه بیماری های عفونی، بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی چونگ کینگ، چین
کلمات کلیدی
یادگیری بر اساس حل مسأله (PBL)، تفکر انتقادی، آموزش پرستاری، متا آنالیز، مرور سیستماتیک
فهرست مطالب
چکیده
1 مقدمه
2 روشها
2.1 استراتژی بازبینی
2.2 انتخاب مطالعه
2.3 استخراج داده ها
2.4 ارزیابی کیفیت
2.5 تحلیل آماری
3. نتایج
3.1 نتایج جستجو
3.2 مشخصات مطالعات شامل شده
3.3 روشهای سنجش نتیجه
3.4 کیفیت مطالعه
3.5 تاثیرات مداخلات
3.5.1 نمرات تفکرانتقادی کلی
3.5.2 نمرات زیرمقیاس
4 بحث
4.1 خلاصه ی یافته های اصلی
4.2 نقاط قوت و ضعف ها
4.3 تعابیر برای تحقیقات آینده
5 نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Objectives: The objective of this systematic review and meta-analysis was to estimate the effectiveness of problem-based learning in developing nursing students’ critical thinking. Data sources: Searches of PubMed, EMBASE, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Proquest, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) and China National Knowledge Infrastructure (CNKI) were undertaken to identify randomized controlled trails from 1965 to December 2012, comparing problembased learning with traditional lectures on the effectiveness of development of nursing students’ criticalthinking, with no language limitation. The mesh-terms or key words used in the search were problem-based learning, thinking, critical thinking, nursing, nursing education, nurse education, nurse students, nursing students and pupil nurse. Review methods: Two reviewers independently assessed eligibility and extracted data. Quality assessment was conducted independently by two reviewers using the Cochrane Collaboration’s Risk of Bias Tool. We analyzed critical thinking scores (continuous outcomes) using a standardized mean difference (SMD) or weighted mean difference (WMD) with a 95% confidence intervals (CIs). Heterogeneity was assessed using the Cochran’s Q statistic and I 2 statistic. Publication bias was assessed by means of funnel plot and Egger’s test of asymmetry. Results: Nine articles representing eight randomized controlled trials were included in the meta-analysis. Most studies were of low risk of bias. The pooled effect size showed problem-based learning was able to improve nursing students’ critical thinking (overall critical thinking scores SMD = 0.33, 95%CI = 0.13–0.52, P = 0.0009), compared with traditional lectures. There was low heterogeneity (overall critical thinking scores I 2 = 45%, P = 0.07) in the meta-analysis. No significant publication bias was observed regarding overall critical thinking scores (P = 0.536). Sensitivity analysis showed that the result of our meta-analysis was reliable. Most effect sizes for subscales of the California Critical Thinking Dispositions Inventory (CCTDI) and Bloom’s Taxonomy favored problembased learning, while effect sizes for all subscales of the California Critical Thinking Skills Test (CCTST) and most subscales of the Watson–Glaser Critical Thinking Appraisal (WCGTA) were inconclusive. Conclusions: The results of the current meta-analysis indicate that problem-based learning might help nursing students to improve their critical thinking. More research with larger sample size and high quality in different nursing educational contexts are required.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اهداف: هدف از این بازبینی نظام مند و فراتحلیل، تعیین ثمربخشی یادگیری مبتنی بر مسئله در توسعه ی تفکرانتقادی دانش آموزان پرستاری بود.
منابع داده ها: جستجوهای PubMed، EMBASE، نمایه ی تراکمی برای پرستاری و ادبیات همبسته ی سلامتی(CINAHL)، Proquest، مرکز ثبت آزمایش های کنترل شده ی Cochrane(CENTRAL) و زیرساخت دانش ملی چین(CNKI) انجام شدند تا آزمایش های کنترل شده ی تصادفی شده از 1965 تا دسامبر 2012 مشخص شوند و یادگیری مبتنی بر مسئله با سخنرانی های سنتی در مورد ثمربخشی توسعه ی تفکرانتقادی در دانش آموزان پرستاری مقایسه شود که در این امر هیچگونه محدودیت زبانی وجود نداشت. لغات کلیدی مورد استفاده در تحقیق: یادگیری مبتنی بر مسئله، تفکر، تفکر انتقادی، پرستاری، آموزش پرستاری، آموزش پرستار، دانش آموزان پرستار، دانش آموزان پرستاری و پرستار شاگرد می باشند.
روشهای بازبینی: دو منقد و بازبینی کننده به صورت مستقل تناسب را ارزیابی کردند و داده ها را استخراج نمودند. ارزشیابی کیفیت توسط دو منتقد صورت گرفت. آنها در این امر از ریسک همکاری کاکرینِ ابزار انحراف استفاده نمودند. ما با استفاده از اختلاف میانگین استاندارد(SMD) یا اختلاف میانگین وزن(WMD) با فاصله های زمانی 95% مطمئن، نمره های تفکر انتقادی را را تحلیل کردیم. ناهمگنی با استفاده از آمار کارین Q و آمار I2 ارزیابی شد. انحراف چاپ نیز با استفاده از روشهای طرح استوانه ای و آزمون اِگر ِ عدم تقارن ارزیابی شد.
نتایج: هشت مقاله که ارائه دهنده ی آزمایش های کنترل شده ی تصادفی شده بودند، در فراتحلیل گنجانده شدند. اغلب مطالعات دارای ریسک انحراف پایین بودند. اندازه ی تاثیر مجموع نشان داد که یادگیری مبتنی بر مسئله، می تواند تفکر انتقادی دانش آموزان پرستاری را در مقایسه با سخنرانی های علمی سنتی، بهبود بخشد.(نمرات کلی تفکر انتقادی به عبارت روبرو می باشد: SMD=0.33, 95%CI=0.13-0.52, p=0.0009). ناهمگنی پایینی در فراتحلیل وجود داشت(نمرات کلی تفکرانتقادی I2=45%, P=0.07). احراف انتشار چشمگیری با توجه به نمره های تفکرانتقادی کلی مشاهده نشد(P=0.536). تحلیل حساسیت نشان داد که نتیجه ی فراتحلیل ما قابل اتکاء می باشد. اغلب اندازه های تاثیر برای زیرمقیاس های ورودی ترتیب تفکرانتقادی کالیفرنیا(CCTDI) و رده بندی بلوم با یادگیری مبتنی بر مسئله همراهی دارند در حالی که اندازه های تاثیر برای همه ی زیرمقیاس های آزمون مهارتهای تفکرانتقادی کالیفرنیا(CCTST) و اغلب زیرمقیاس های ارزشیابی تفکرانتقادی واتسون-گلیزر(WCGTA) غیر قطعی هستند.
نتایج: نتایج فراتحلیل پیش رو نشان می دهد که یادگیری مبتنی بر مسئله به دانش آموزان پرستاری کمک می کند تا تفکرانتقادی خود را بهبود بخشند. تحقیقات بیشتر با اندازه ی نمونه ی بزرگتر و کیفیت بالاتر در بافت های آموزشی پرستاری متفاوت مورد نیاز می باشد.

بدون دیدگاه