تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله پیش بینی مورفولوژی نانوکامپوزیت های پلیمر- خاک رس – نشریه الزویر

عنوان فارسی: پیش بینی مورفولوژی نانوکامپوزیت های پلیمر- خاک رس
عنوان انگلیسی: Prediction of the morphology of polymer-clay nanocomposites
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : 9543
محتوای فایل : zip حجم فایل : 5.98Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی مواد، مهندسی پلیمر
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی مواد مرکب و نانو مواد
مجله: تست پلیمر - Polymer Testing
دانشگاه: دانشگاه پالرمو، دانشکده عمران، محیط زیست، هوا فضا، مهندسی مواد، ایتالیا
کلمات کلیدی: نانوکامپوزیت ها، مورفولوژی (ریخت شناسی) ، خواص رئولوژیکی (خواص جریان و تغییر شکل ماده)، مدلسازی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2014.11.005
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- پیش زمینه نظری

3- مواد و روش ها

3-1 مواد

3-2 اماده سازی

3- 3- مشخصات

4- نتایج و بحث

4- 1- محاسبه نسبت ویسکوزیته

4-2 اعتبار سنجی مدل

5- نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Polymer nanocomposites have continually attracted increasing interest over the last decade, due to significant improvements they can offer compared to neat polymer matrices. However, the final morphology of a nanocomposite, determined by several variables, can significantly influence the macroscopic properties of the final product. Therefore, it is important to study the interactions between processing, morphology, structure and rheological properties, and the suitability of existing models in order to predict the system's behaviour with change of the main processing variables.

In this work, the applicability of a predictive theory based on the Wu model was formulated and proposed in order to predict the morphology of nanocomposite systems. This theory allows description of a polymer matrix - lamellar filler system, provided that the interactions between the two components and the processing are known. In particular, a lamellar filler has been considered as a deformable second component of a blend, with its behaviour depending on the processing and on the interactions with the polymer matrix. This allowed analyzing different behaviour for the systems, due to the different polarity of the matrix, which may lead to a classification of polymer nanocomposites in two or more families, according to their different matrix polarities.

نمونه متن ترجمه

چکیده

نانوکامپوزیت های پلیمری به طور مستمر علاقه فزاینده ای را در دهه گذشته، با توجه به پیشرفت های قابل توجهی که آنها می توانند در مقایسه با ماتریس پلیمری مرتب ارائه دهند، به خود جذب نموده اند. با این حال، مورفولوژی نهایی یک نانوکامپوزیت، که توسط چندین متغیر تعیین می شود، می تواند به طور قابل توجهی خواص ماکروسکوپی محصول نهایی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، مطالعه فعل و انفعالاتات بین فرآوری، مورفولوژی، ساختار و خواص رئولوژیکی، و مناسب بودن مدل های موجود به منظور پیش بینی رفتار سیستم با تغییر متغیرهای فرآوری اصلی آن مهم است.

در این کار، قابلیت کاربرد یک نظریه پیش بینی بر اساس مدل Wu فرموله شده است و به منظور پیش بینی مورفولوژی سیستم های نانوکامپوزیت پیشنهاد شده است. این نظریه، توصیف یک ماتریس پلیمری - سیستم پرکننده لایه لایه را میسر می سازد، به شرطی که فعل و انفعالات بین دو جزء و فرآوری شناخته شده باشد. به طور خاص، یک پرکننده لایه لایه به عنوان یک جزء ثانویه قابل دگردیسی از یک ترکیب در نظر گرفته می شود که رفتار آن وابسته به فرآوری و فعل و انفعالات با ماتریس پلیمر است. این مقاله، با توجه به قطبش های مختلف این ماتریس، به تجزیه و تحلیل رفتارهای مختلف سیستم ها پرداخته است که با توجه به قطبش ای مختلف ماتریس آنها، می تواند به یک طبقه بندی از نانوکامپوزیت های پلیمری در دو یا چند خانواده منجر شود.