تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله متدولوژی علوم سیاسی

عنوان فارسی: متدولوژی علوم سیاسی
عنوان انگلیسی: Political Science Methodology
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 36 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 35
سال انتشار : 2017 نشریه : Oxfordhandbooks
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8876 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 0.97Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم سیاسی
کلمات کلیدی: علوم سیاسی، روش شناسی سیاسی، استنباط علی، استنباط توصیفی، تئوری اجتماعی، انقلاب
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده و کلمات کلیدی

1- نظریه اجتماعی و رویکرد های مربوط به روش شناسی علوم اجتماعی

2- مفاهیم و اندازه گیری

3. علیت و تبیین در تحقیقات اجتماعی

4. آزمایشات، آزمایشات شبه تجربی و آزمایشات طبیعی

5-ابزار های کمی برای استنباط علی و توصیفی: روش های عمومی

6- ابزار های کمی برای استنباط علی و توصیفی: موضوعات ویژه

7- ابزار های کمی برای استنباط علی

8- سازمان ها، موسسات و جنبش ها در زمینه روش شناسی

9- آنچه که آموخته ایم

نمونه متن انگلیسی

Abstract and Keywords

Political methodology offers techniques for clarifying the theoretical meaning of concepts such as revolution and for developing definitions of revolutions. It also provides descriptive indicators for comparing the scope of revolutionary change, and sample surveys for gauging the support for revolutions. It then presents an array of methods for making causal inferences that provide insights into the causes and consequences of revolutions. An overview of the book is given. Topics addressed include social theory and approaches to social science methodology; concepts and development measurement; causality and explanation in social research; experiments, quasi-experiments, and natural experiments; general methods of quantitative tools for causal and descriptive inference; quantitative tools for causal and descriptive inference; qualitative tools for causal inference; and organizations, institutions, and movements in the field of methodology. In general, the Handbook provides overviews of specific methodologies, but it also emphasizes three things: utility for understanding politics, pluralism of approaches, and cutting across boundaries. This volume discusses interpretive and constructivist methods, along with broader issues of situating alternative analytic tools in relation to an understanding of culture.

نمونه متن ترجمه

چکیده و کلمات کلیدی

روش شناسی سیاسی، فنونی را برای روشن سازی و توضیح معنای نظری مفاهیم نظیر انقلاب و توسعه تعاریف انقلاب ها ارایه می دهد. روش شناسی سیاسی، شاخص های توصیفی را برای مقایسه بزرگی تغییرات انقلابی و پیمایش های نمونه را برای اندازه گیری و سنجش پشتیبانی برای انقلاب ها در اختیار گذاشته و سپس، طیفی از روش ها را برای استنباط های علی جهت ارایه اطلاعاتی در خصوص علل و عواقب انقلاب ها، فراهم می کند. هم چنین یک مرور اجمالی در خصوص این کتاب ارایه می شود.موضوعات بررسی شده شامل تئوری اجتماعی و رویکرد های روش شناسی علوم اجتماعی، مفاهیم و اندازه گیری توسعه، علیت و توضیح(تبیین) در تحقیقات اجتماعی،آزمایشات،آزمایشات تجربی و آزمایشات طبیعی،، روش های عمومی ابزار های کمی برای استنباط علی و توصیفیف ابزار های کمی برای استبناط علی و توصیفی، ابزار های کیفی برای استنباط علی و سازمان ها، موسسات و جنبش ها در زمینه روش شناسی می باشند. به طور کلی، این کتابچه، مروری بر روش شناسی های ویژه داشته و در عین حال به سه چیز تاکید می کند: سودمندی و مطلوبیت درک خط مشی های سیاسی،جمع گرایی رویکرد ها و عبور از مرز ها. این جلد در مورد روش های توصیفی و ساختارگرایانه همراه با مسائل گسترده تر یافتن ابزار های تحلیلی جایگزین در رابطه با درک فرهنگ بحث می کند.