تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله هزینه های پرداخت شده از جیب برای مراقبت از بیماران – نشریه Oxford Journals

عنوان فارسی: هزینه های پرداخت شده از جیب برای مراقبت از بیماران بستری در میان ذینفعان برنامه بیمه سلامت ملی در فیلیپین
عنوان انگلیسی: Out-of-pocket medical expenses for inpatient care among beneficiaries of the National Health Insurance Program in the Philippines
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 24
سال انتشار : 2012 نشریه : Oxford Journals
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI پایگاه : اسکوپوس
نوع نگارش مقاله : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی) کد محصول : 9542
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.94Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: بیمه
مجله: سیاست و برنامه ریزی سلامت - HEALTH POLICY AND PLANNING
دانشگاه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه توکیو، ژاپن
کلمات کلیدی: برنامه بیمه سلامت ملی فیلیپین، پرداخت از جیب شخصی، سوابق مطالبه بیمه
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به انگلیسی درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1093/heapol/czs092
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

پیامهای کلیدی

مقدمه

برنامه بیمه سلامت ملی در فیلیپین

روش ها

منابع داده ها

تحلیل آماری

نتایج

بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Objective The National Health Insurance Program (NHIP) in the Philippines is a social health insurance system partially subsidized by tax-based financing which offers benefits on a fee-for-service basis up to a fixed ceiling. This paper quantifies the extent to which beneficiaries of the NHIP incur out-of-pocket expenses for inpatient care, and examines the characteristics of beneficiaries making these payments and the hospitals in which these payments are typically made.

Methods Probit and ordinary least squares regression analyses were carried out on 94 531 insurance claims from Benguet province and Baguio city during the period 2007 to 2009.

Results Eighty-six per cent of claims involved an out-of-pocket payment. The median figure for out-of-pocket payments was Philippine Pesos (PHP) 3016 (US$67), with this figure varying widely [inter-quartile range (IQR): PHP 9393 (US$209)]. Thirteen per cent of claims involved very large out-of-pocket payments exceeding PHP 19 213 (US$428)—the equivalent of 10% of the average annual household income in the region. Membership type, disease severity, age and residential location of the patient, length of hospitalization, and ownership and level of the hospital were all significantly associated with making out-of-pocket payments and/or the size of these payments.

Conclusion Although the current NHIP reduces the size of out-of-pocket payments, NHIP beneficiaries are not completely free from the risk of large out-of-pocket payments (as the size of these payments varies widely and can be extremely large), despite NHIP’s attempts to mitigate this by setting different benefit ceilings based on the level of the hospital and the severity of the disease. To reduce these large out-of-pocket payments and to increase financial risk protection further, it is essential to ensure more investment for health from social health insurance and/or tax-based government funding as well as shifting the provider payment mechanism from a fee-for-service to a case-based payment method (which up until now has only been partially implemented).

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف این برنامه بیمه سلامت ملی (NHIP) در فیلیپین, یک سیستم بیمه سلامت اجتماعی است که بخشی از آن توسط تامین مالی مبتنی بر مالیات یارانه داده می شود که مزایایی را بر اساس هزینه برای خدمات تا یک سقف ثابت ارائه می دهد. این مقاله, مشخص می کند که تا چه حد دینفعان NHIP متحمل مخارج از جیب شخصی برای مراقبت از بیماران بستری می شود و به بررسی ویژگی های ذینفعان انجام دهنده این پرداخت ها و بیمارستان هایی می شود که این پرداختها معمولا در آنها صورت می گیرد.

روش ها تجزیه و تحلیل های رگرسیون پروبیت و حداقل مربعات معمولی برای 94531 مطالبه بیمه بیمه از استان بنگوئه و شهر Baguio در طول دوره 2007 تا 2009 انجام شد.

نتایج هشتاد و شش درصد از مطالبات شامل پرداخت از جیب شخصی می شود. رقم میانه برای پرداخت از جیب شخصی, 3016 (US $ 67) (PHP) پزوی فیلیپین است که این رقم به طور گسترده ای متغیر است [گستره بین چارکی (IQR): PHP 9393 (US $ 209)]. سیزده درصد از مطالبات شامل پرداخت های بسیار بزرگ از جیب شخصی بیش از PHP 19 213 (US $ 428) بودند- معادل 10٪ از درآمد متوسط سالانه خانوار در منطقه. نوع عضویت، شدت بیماری، سن و محل مسکونی بیمار، طول مدت بستری، و مالکیت و سطح بیمارستان به طور قابل توجهی با پرداخت از جیب شخصی و / یا اندازه این پرداخت مرتبط بودند.

نتیجه گیری اگر چه NHIP فعلی, اندازه پرداخت از جیب شخصی را کاهش می دهد، ذینفعان NHIP کاملاً عاری از خطر بزرگ پرداخت از جیب شخصی نیستند (همانطور که اندازه این پرداخت به طور گسترده ای متغیر است و می تواند بسیار بزرگ باشد)، با وجود اینکه با تنظیم سقف های سود مختلف بر اساس سطح بیمارستان و شدت این بیماری, NHIP اقداماتی برای کاهش این میزان نموده است. برای کاهش این پرداخت های بزرگ از جیب شخصی و افزایش محافظت بیشتر در برابر ریسک مالی، اطمینان از سرمایه گذاری بیشتر برای سلامت از بیمه درمانی اجتماعی و / یا بودجه مبتنی بر-مالیات دولت و همچنین تغییر مکانیزم پرداخت ارائه دهنده از یک هزینه -برای-خدمات به یک روش پرداخت مبتنی بر مورد ضروری است (که تا به حال فقط تا حدودی پیاده سازی شده است).