دانلود ترجمه مقاله روش تست استاندارد برای تغییرات بعدی پلاستیک ها

دانلود ترجمه مقاله روش تست استاندارد برای تغییرات بعدی پلاستیک ها
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
روش تست استاندارد برای تغییرات بعدی پلاستیک ها تحت شرایط سرویس شتابی
عنوان انگلیسی
Standard Test Method for Linear Dimensional Changes of Plastics Under Accelerated Service Conditions
صفحات مقاله فارسی
6
صفحات مقاله انگلیسی
2
سال انتشار
2001
نشریه
ASTM
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
ندارد
کد محصول
4461
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت صنعتی
دانشگاه
موسسه استاندارد ملی آمریکا
فهرست مطالب
۱ هدف
۲ اسناد ارجاع دهی شده
۲ ۱ استاندارد های ASTM
۳ فرهنگ لغات و اصطلاحات
۳ ۱ تعاریف
۴ اهمیت و کاربرد
۵ دستگاه
۶ نمونه برداری
۷ نمونه های آزمایشی
۸ روش
۹ محاسبه و دقت
۱۰ دقت و اریبی
۱۱ لغات کلیدی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This standard is issued under the fixed designation D 1042; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

1. Scope * 1.1 This test method is designed to provide a means for measuring in plastic specimens the dimensional changes resulting from exposure to service conditions. In particular, this test method is suitable for measuring shrinkage or elongation developed in accordance with the procedures described in Practice D 756. 1.2 The values stated in SI units are to be regarded as the standard. The values given in parentheses are for information only. 1.3 This standard does not purport to address all of the safety problems, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

این استاندارد تحت طراحی  ثابت D 1042 صادر شده است: عدد بعد از طرح  نشان دهنده سال پذیرش  و  یا در رابطه با اصلاح، سال آخرین اصلاح و بازبینی است. عدد موجود در پرانتز نشان دهند سال آخرین تصویب مجدد است.  اندیس اپسیلون نشان دهنده تغییر از آخرین بازبینی است.

1-هدف
1-1 این روش آزمایش برای ارایه ابزاری جهت اندازه گیری تغییرات بعدی در نمونه های پلاستیکی ناشی از مواجهه در برابر شرایط سرویس طراحی می شود. به خصوص این که، تست حاضر برای اندازه گیری انقباض و ازدیاد طول بر اساس روش های توصیف شده در دستور کار D 756 مناسب است.
1-2 مقادیر بیان شده بر حسب واحد SI، به صورت استاندارد در نظر گرفته می شود. مقادیر بیان شده در پرانتز تنها برای افزایش اطلاعات عمومی هستند.
1-3 این استاندارد باری حل همه مسائل ایمنی کافی نمی باشد. مسئولیت ایجاد عملیات ایمنی و بهداشتی مناسب و تعیین تعمیم پذیری و قابلیت کاربرد محدودیت های قانونی بر عهده کاربر این استاندارد است.


بدون دیدگاه