تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله روش تست استاندارد برای تغییرات بعدی پلاستیک ها

عنوان فارسی: روش تست استاندارد برای تغییرات بعدی پلاستیک ها تحت شرایط سرویس شتابی
عنوان انگلیسی: Standard Test Method for Linear Dimensional Changes of Plastics Under Accelerated Service Conditions
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 2 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 6
سال انتشار : 2001 نشریه : ASTM
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4461 رفرنس : ندارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 170.82Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت صنعتی
دانشگاه: موسسه استاندارد ملی آمریکا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

۱ هدف

۲ اسناد ارجاع دهی شده

۲ ۱ استاندارد های ASTM

۳ فرهنگ لغات و اصطلاحات

۳ ۱ تعاریف

۴ اهمیت و کاربرد

۵ دستگاه

۶ نمونه برداری

۷ نمونه های آزمایشی

۸ روش

۹ محاسبه و دقت

۱۰ دقت و اریبی

۱۱ لغات کلیدی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This standard is issued under the fixed designation D 1042; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

1. Scope * 1.1 This test method is designed to provide a means for measuring in plastic specimens the dimensional changes resulting from exposure to service conditions. In particular, this test method is suitable for measuring shrinkage or elongation developed in accordance with the procedures described in Practice D 756. 1.2 The values stated in SI units are to be regarded as the standard. The values given in parentheses are for information only. 1.3 This standard does not purport to address all of the safety problems, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این استاندارد تحت طراحی  ثابت D 1042 صادر شده است: عدد بعد از طرح  نشان دهنده سال پذیرش  و  یا در رابطه با اصلاح، سال آخرین اصلاح و بازبینی است. عدد موجود در پرانتز نشان دهند سال آخرین تصویب مجدد است.  اندیس اپسیلون نشان دهنده تغییر از آخرین بازبینی است.

1-هدف

1-1 این روش آزمایش برای ارایه ابزاری جهت اندازه گیری تغییرات بعدی در نمونه های پلاستیکی ناشی از مواجهه در برابر شرایط سرویس طراحی می شود. به خصوص این که، تست حاضر برای اندازه گیری انقباض و ازدیاد طول بر اساس روش های توصیف شده در دستور کار D 756 مناسب است.

1-2 مقادیر بیان شده بر حسب واحد SI، به صورت استاندارد در نظر گرفته می شود. مقادیر بیان شده در پرانتز تنها برای افزایش اطلاعات عمومی هستند.

1-3 این استاندارد باری حل همه مسائل ایمنی کافی نمی باشد. مسئولیت ایجاد عملیات ایمنی و بهداشتی مناسب و تعیین تعمیم پذیری و قابلیت کاربرد محدودیت های قانونی بر عهده کاربر این استاندارد است.