ترجمه مقاله مدلی برای برنامه ریزی و اجرای تغییرات برنامه آموزشی در آموزش عالی خصوصی

ترجمه مقاله مدلی برای برنامه ریزی و اجرای تغییرات برنامه آموزشی در آموزش عالی خصوصی
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدلی برای برنامه ریزی و اجرای تغییرات برنامه آموزشی در آموزش عالی خصوصی بوتسوانا
عنوان انگلیسی
A Model For Planning And Implementing Curriculum Change In Private Higher Education In Botswana
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
22
سال انتشار
2016
نشریه
Eajournals
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
9588
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مجله
مجله اروپایی مطالعات آموزش و توسعه - European Journal of Training and Development Studies
دانشگاه
دانشکده آموزش، دانشگاه Botho، بوتسوانا
کلمات کلیدی
مدیر میانی آکادمیک، نقش، برنامه درسی، تغییر برنامه درسی، ویژگی های جمعیت شناسی، برنامه ریزی، اجرا، مدل
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تعریف تغییر برنامه درسی
فرایند تغییر برنامه درسی
سطوح زمینه ای تغییر برنامه درسی را وساطت می کند
نقش مدیران میانی در تغییر برنامه درسی
رهبر تغییر برنامه درسی
توانمندسازی نقش مدیر میانی آکادمیک در تغییر برنامه تحصیلی
چالش های نقش موثر مدیر میانی آکادمیک در تغییر برنامه درسی
تأثیر ویژگی های زیستی در نقش مدیران میانی آکادمیک
تاثیر الزامات نقش مدیر میانی آکادمیک بر نقش مدیران میانی آکادمیک
روش شناسی
یافته ها و بحث و گفتگو
مدلی برای برنامه ریزی و اجرای تغییر برنامه تحصیلی
تأثیر متغیرهای میانجی بر مدلِ برنامه ریزی و اجرای تغییرات برنامه درسی در موسسه آموزش عالی خصوصی
تاثیر رهبری بر مدل برنامه ریزی و اجرای تغییرات برنامه درسی
اثر چالش بر مدل برای برنامه ریزی و تغییر برنامه درسی
تأثیر توانمندسازها بر مدل برنامه ریزی و اجرای تغییرات برنامه درسی
مدل ساختارهای تحقیقاتی و قدرت پیش بینی آنها بر متغیر وابسته
مدلی برای برنامه ریزی و اجرای تغییر برنامه درسی
نتیجه گیری و توصیه ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

This paper examined the role of academic middle managers (AMMs) in the planning and implementation of curriculum change in private higher education institutions (PHEIs) in Botswana. Drawing from various sources of literature and theoretical underpinnings, the study described how AMMs enact their role in curriculum change. A quantitative approach that used a structured questionnaire for data collection was used in the study. Results of the study showed that AMMs face numerous challenges during curriculum change which have a negative impact on their role. These challenges include lack of authority, lack of detailed job descriptions, work overloads among others. Results further showed that the following variables namely curriculum leadership, AMM job requirements, AMMs role enablers, work experience, educational levels of AMMs are important predictors of effective AMMs role in the planning and implementation of curriculum change in PHEIs and hence need to be optimized. It was also shown that gender, age, department size do not have a significant effect on the effectiveness of AMMs in their role in curriculum change while level of education and years of experience have a significant effect. Based on the results, a model for enhancing the effectiveness of AMM role in the planning and implementation of curriculum change was proposed.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله نقش مدیران میانی آکادمیک (AMM) را در برنامه ریزی و اجرای تغییرات برنامه تحصیلی در موسسات آموزش عالی خصوصی (PHEI) بوتسوانا مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه با توجه به منابع مختلف ادبیات و مبانی نظری توضیح داد که مدیران میانی آکادمیک چگونه نقش خود را در تغییر برنامه درسی تعیین می‌کنند. یک رویکرد کمی که از یک پرسشنامه ساختار یافته برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده کرده بود، در این مطالعه استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مدیران میانی آکادمیک در طول تغییر برنامه آموزشی با چالش‌های متعددی مواجه هستند که تاثیر منفی بر نقش آن‌ها دارد. این چالش ها عبارتند از عدم اقتدار، نداشتن توضیحات شغلی دقیق، اضافه کاری در میان دیگران. نتایج بیشتر نشان داد که متغیرهای زیر یعنی رهبری برنامه درسی، الزامات کاری مدیران میانی آکادمیک، توانمندسازهای نقش مدیران میانی آکادمیک ، تجربه کاری، سطوح آموزشی مدیران میانی آکادمیک، پیش بینی کننده های مهمِ نقش موثر مدیران میانی آکادمیک در برنامه ریزی و اجرای تغییرات برنامه درسی در موسسات آموزش عالی خصوصی هستند و از این رو باید بهینه سازی شوند. همچنین نشان داده شد که جنسیت، سن و اندازه بخش ها تاثیر قابل توجهی بر اثربخشی مدیر میانی آکادمیک در نقششان در تغییر برنامه های درسی ندارد، در حالی که سطح تحصیلات و تعداد سال های تجربه کاری، تاثیر قابل توجهی دارد. براساس نتایج، مدلی برای افزایش اثربخشی نقش مدیری میانی آکادمیک در برنامه‌ریزی و اجرای تغییر برنامه آموزشی پیشنهاد شد.

بدون دیدگاه