ترجمه مقاله توصیف نانوذرات طلای کلوئیدی پوشیده شده با اکسید سنتز شده توسط فرسایش لیزری در مایع - نشریه MDPI

ترجمه مقاله توصیف نانوذرات طلای کلوئیدی پوشیده شده با اکسید سنتز شده توسط فرسایش لیزری در مایع - نشریه MDPI
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
توصیف گسترده ای از نانوذرات طلای کلوئیدی پوشیده شده با اکسید سنتز شده توسط فرسایش لیزری در مایع
عنوان انگلیسی
Extensive Characterization of Oxide-Coated Colloidal Gold Nanoparticles Synthesized by Laser Ablation in Liquid
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2016
نشریه
MDPI
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8693
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مواد
گرایش های مرتبط با این مقاله
خوردگی و پوشش و حفاظت سطح مهندسی، متالوژی صنعتی و نانو مواد
مجله
مواد - Materials
دانشگاه
گروه نانوفیزیک، موسسه فناوری ایتالیایی، ایتالیا
کلمات کلیدی
نانو ذرات طلا، کلوئیدها، اسکن میکروسکوپی کاوشگر کلوین، اکسید سطح
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2.نتایج
3.بحث
4.مواد و روش‌ها
۴.۱. نانو ذرات طلا بررسی‌شده
۴.۲. تکنیک‌های خصوصیات نانو ذرات
۴.۲.۱. در محلول
۴.۲.۲. در حالت خشک‌شده
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Colloidal gold nanoparticles are a widespread nanomaterial with many potential applications, but their aggregation in suspension is a critical issue which is usually prevented by organic surfactants. This solution has some drawbacks, such as material contamination and modifications of its functional properties. The gold nanoparticles presented in this work have been synthesized by ultra-fast laser ablation in liquid, which addresses the above issues by overcoating the metal nanoparticles with an oxide layer. The main focus of the work is in the characterization of the oxidized gold nanoparticles, which were made first in solution by means of dynamic light scattering and optical spectroscopy, and then in dried form by transmission electron microscopy, X-ray diffraction, X-ray photoelectron spectroscopy, and finally by surface potential measurements with atomic force microscopy. The light scattering assessed the nanoscale size of the formed particles and provided insight in their stability. The nanoparticles’ size was confirmed by direct imaging in transmission electron microscopy, and their crystalline nature was disclosed by X-ray diffraction. The X-ray photoelectron spectroscopy showed measurements compatible with the presence of surface oxide, which was confirmed by the surface potential measurements, which are the novel point of the present work. In conclusion, the method of laser ablation in liquid for the synthesis of gold nanoparticles has been presented, and the advantage of this physical approach, consisting of coating the nanoparticles in situ with gold oxide which provides the required morphological and chemical stability without organic surfactants, has been confirmed by using scanning Kelvin probe microscopy for the first time.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
نانو ذرات طلای کلوئیدی نانو مواد گسترده با کاربردهای بالقوه بسیار هستند ، اما تجمع آن‌ها در تعلیق یک مسئله حیاتی است که معمولا توسط سورفاکتانت های آلی منع شده است. این محلول دارای برخی اشکالات، مانند آلودگی مواد و اصلاح خواص عملکردی آن است. نانو ذرات طلا ارائه‌شده در این کار توسط تصعید لیزری فوق‌سریع در مایع سنتز شده است، که مسائل بالا توسط پوشش نانو ذرات فلزی با یک‌لایه اکسید نشان داده‌شده است. تمرکز اصلی این کار در خصوصیات نانو ذرات طلا اکسیدشده است، که اولین بار در محلول با استفاده از پراکندگی نور دینامیکی و طیف‌سنجی نوری، سپس در حالت خشک‌شده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری، پراش اشعه ایکس، طیف‌سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس، و درنهایت توسط اندازه‌گیری پتانسیل سطح با میکروسکوپ نیروی اتمی ایجادشده است. پراکندگی نور اندازه در ابعاد نانو از ذرات تشکیل‌دهنده و بینش ارائه‌شده در ثبات آن‌ها را ارزیابی کرد. اندازه نانو ذرات، توسط تصویربرداری مستقیم در میکروسکوپ الکترونی عبوری تأیید، و ماهیت بلوری آن‌ها توسط پراش اشعه ایکس آشکارشده بود.
طیف بینی فوتوالکترون پرتوایکس اندازه‌گیری‌های سازگار با حضور اکسید سطح را نشان داد، که توسط اندازه‌گیری‌های پتانسیل سطح تأییدشده بود، که نقطه جدیدی از کار حاضر است. درنتیجه، روش تصعید لیزری در مایع برای سنتز نانو ذرات طلا ارائه‌شده است، و مزایای این روش فیزیکی، متشکل از پوشش نانو ذرات در محل با اکسید طلا که ثبات مورفولوژیکی و شیمیایی موردنیاز بدون سورفاکتانت های آلی را فراهم می‌کند، برای اولین بار با استفاده از اسکن میکروسکوپی کاوشگر کلوین تأییدشده است.

بدون دیدگاه