ترجمه مقاله نظر کلی بر اهمیت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

ترجمه مقاله نظر کلی بر اهمیت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
نظر کلی بر اهمیت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
عنوان انگلیسی
OVERVIEW ON THE IMPORTANCE OF ORGANIZATIONAL LEARNING AND LEARNING ORGANIZATION
صفحات مقاله فارسی
8
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2013
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
5396
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت منابع انسانی، مدیریت تحول، مدیریت دولتی، مدیریت عملکرد و مدیریت دانش
مجله
مجله پژوهش و توسعه
دانشگاه
گروه مدیریت صنعتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
کلمات کلیدی
یادگیری، سبک یادگیری، یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تحقیقات پیشین
تاریخچه
تعریف یادگیری
سبک های یادگیری
نگرش ها نسبت به یادگیری و خلاقیت
مهارت های یادگیری و مدیریت
سبک مدیریت یادگیری
یادگیری سازمانی
فرایند یادگیری سازمانی
مکانیسم های یادگیری سازمانی
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
ویژگی های سازمان یادگیرنده
ایجاد یک سازمان یادگیرنده با بهره گیری از مدیریت منابع انسانی
موانع ایجاد زیرساخت های سازمان های یادگیرنده
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Given that there is the dynamics of environmental changes in the present time, manager of modern organizations is a something very complex and ways that was used to manage organizations in the past, have lost their effectiveness. Thus to deal with this issue in the management field, we are always seeing new ideas. Necessary to implement such ideas, this is that organizations create basic changes in their management and learning methods that always ready to learning and new ideas embrace for adapt with changes. One of the ideas of modern management is called learning organization that emphasis on learning and adaptation is continuous.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
با توجه به اینکه در حال حاضر پویایی تغییرات زیست محیطی وجود دارد، مدیریت سازمان های مدرن تا حدی بسیار پیچیده است و روش هایی که در گذشته برای مدیریت سازمان ها بکار گرفته می شد، تاثیر خود را از دست داده اند. بنابراین، برای مقابله با این موضوع در زمینه مدیریت، همواره بدنبال ایده های جدید هستیم. آنچه که از پیاده سازی چنین ایده هایی واجب تر است، اینست که سازمان ها تغییرات اصلی در مدیریت خود و روشهای یادگیری بوجود می آورند که همواره آماده یادگیری هستند و ایده های جدید برای انطباق با تغییرات را می پذیرند. یکی از ایده های مدیریت مدرن، سازمان یادگیرنده نامیده می شود که بر یادگیری تاکید می کند.

بدون دیدگاه