تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله شخصیت فعال خلاقیت کارکنان و توانایی نوآوری در شرکت های چند ملیتی و داخلی – نشریه امرالد

عنوان فارسی: شخصیت فعال، زمینه سازمانی، خلاقیت کارکنان و توانایی نوآوری، نمونه هایی از شرکت های چند ملیتی و شرکت های داخلی
عنوان انگلیسی: Proactive personality, organizational context, employee creativity and innovative capability Evidence from MNCs and domestic corporations
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 22 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 20
سال انتشار : 2016 نشریه : امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6482 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 826.93Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت اجرایی، مدیریت استراتژیک، مدیریت عملکرد، مدیریت تکنولوژی، مدیریت کسب و کار، مدیریت منابع انسانی و نوآوری تکنولوژی
مجله: مجله بین المللی تحلیل سازمانی - International Journal of Organizational Analysis
دانشگاه: دانشکده کسب و کار، دانشگاه بین المللی - دانشگاه ملی ویتنام، ویتنام
کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی، نوآوری، تجارت بین المللی، نوآوری سازمانی، خلاقیت، کارکنان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بسط فرضیه ها

اصالت تحقیقات

خلاقیت کارکنان

شخصیت فعال و خلاقیت کارکنان

زمینه سازمانی و خلاقیت کارکنان

خلاقیت کارکنان و توانایی نوآوری سازمانی

طرح پژوهش

روش جمع آوری اطلاعات

حجم نمونه

مقیاس های بررسی

تجزیه و تحلیل داده ها

نتایج تجربی

آمار توصیفی، قابلیت اطمینان و همبستگی

تحلیل عاملی تاییدی

مدل معادلات ساختاری تحلیل SEM

تحلیل گروه های متعدد

بحث

حمایت، تعاملات، جو و خلاقیت کارکنان

تمایلات ریسک پذیری و خلاقیت کارکنان

ساختار، کنترل، سلسله مراتب و خلاقیت کارکنان

شخصیت فعال و خلاقیت کارکنان

خلاقیت کارکنان و قابلیت نوآوری سازمان

کاربردها

شخصیت فعال و خلاقیت کارکنان

حمایت، تعاملات، ارتباطات، جو و خلاقیت کارکنان

تمایل به ریسک پذیری و خلاقیت کارکنان

خلاقیت کارکنان و قابلیت نواوری سازمانی

محدودیات و توصیه هایی برای تحقیقات بیشتر

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Purpose – The purpose of this study is to develop and empirically examine antecedents of innovative capability in different organization categories of multinational corporations (MNCs) and domestic firms by applying the integrative theory, linking both personal and contextual factors in explaining employee creativity. Design/methodology/approach – A conceptual framework has been developed based on previous research investigating the relationship between proactive personality, organizational context (hierarchy, communication, atmosphere and risk-taking orientation), employee creativity and, ultimately, corporate innovative capability. More remarkably, by applying multiple group analysis, this research emphasizes on the identification of distinct organizational and contextual characteristics in MNCs and native corporations that respectively affect organizations’ capacity to innovate via employee creativity. Findings – The analysis revealed that four dimensions, communication, atmosphere, risk-taking orientation and employees’ proactive personality, have significant impacts on employee creativity and ultimately organizational innovative capability, whereas the proposed negative effect of hierarchy on employee creativity did not exist. This research also highlights the identification of respective organizational characteristics in MNCs and native corporations that affect their capacity to innovate via employee creativity. Given that proactive personality is a critical antecedent of innovative capability regardless of organization types, communication and atmosphere are statistically confirmed to be more influential antecessors in the MNC context, whereas for domestic corporations, risk-taking orientation is dominant. Originality/value – This research is original and of great value for several reasons. First, it provides suggestion on a single personality trait, proactive personality, that correlates remarkably with creativity. Second, it examines the association between various organizational aspects and employee creativity to appraise and advance the results of previous classic studies done in the field. Last, it incorporates both personal and organizational factors in the evaluation of creativity and innovative capability not only in the context of multinational but also in domestic corporations.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه، توسعه و بررسی تجربی سوابق قابلیت نوآورانه در دسته بندی های سازمانی شرکت های چند ملیتی و شرکت های داخلی با استفاده از تئوری یکپارچه و رابطه بین عوامل شخصی و زمینه ای در توضیح خلاقیت کارکنان می باشد.

طرح، روش، رویکرد: چارچوب نظری براساس تحقیقات قبلی، رابطه بین شخصیت فعال، زمینه سازمانی (سلسله مراتب، ارتباط، جو)، خلاقیت کارکنان، و در نهایت قابلیت نوآوری شرکت ها را بررسی می کند. به طور قابل ملاحظه ای، این تحقیق با استفاده از تجزیه و تحلیل گروه های متعدد، بر ویژگی های مجزا و زمینه ای سازمان در شرکتهای چند ملیتی و بومی تاکید می کند. ویژگی های مشخص و زمینه ای سازمان، به ترتیب بر ظرفیت سازمان تاثیر می گذارند تا با خلاقیت کارکنان، تغییر ایجاد کنند.

نتایج: تجزیه و تحلیل نشان داد که چهار بعد، ارتباط، جو، تمایل به ریسک پذیری و شخصیت فعال کارکان به طور قابل توجهی بر خلاقیت کارکنان و در آخر بر ظرفیت نوآوری سازمانی تاثیر می گذارند، در حالی که تاثیر منفی مطرح شده سلسله مراتب برروی خلاقیت کارکنان وجود ندارد. این تحقیق همچنین مشخصات سازمانی نسبی در شرکت های چند ملیتی و بومی را برجسته می کند. این ویژگی ها بر طرفیت شان تاثیر می گذارند تا از طریق خلاقیت کارکنان تغییر ایجاد کنند. با توجه به اینکه شخصیت فعال از سوابق مهم قابلیت های نوآورانه بدون در نظر گرفتن نوع سازمان می باشد، از نظر آماری ثابت شد که ارتباط و جو از عوامل موثر بر شرکت های چند ملیتی است. در حالی که برای شرکت های محلی، تمایل به ریسک پذیری، غالب است.

اصالت، ارزش: این پژوهش اصیل بوده و به دلایل مختلفی ارزش زیادی دارد. اول اینکه، در مورد یک ویژگی شخصیتی، شخصیت فعال، که به طور قابل توجهی با خلاقیت همبسته است، پیشنهاداتی ارائه می کند. دوما، رابطه این جنبه های مختلف سازمانی و خلاقیت کارکنان بررسی می کند تا نتایج تحقیقات قبلی را که در این موضوع مطالعه کردند، ارزیابی کرده و جلو ببرد. در آخر، هردو عوامل شخصی و سازمانی در ارزیابی خلاقیت و قابلیت نوآوری را در شرکت های چند ملیتی و شرکت های محلی را ترکیب می کند.