دانلود ترجمه مقاله مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و درگیری شغلی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و درگیری شغلی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و درگیری شغلی: نقش تعدیل کنندگی شرایط روانی معناداری و ایمنی
عنوان انگلیسی
A Study of the Relationship between Organizational Culture and Job Involvement: The Moderating Role of Psychological Conditions of Meaningfulness and Safety
صفحات مقاله فارسی
7
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4608
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت بازرگانی، روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت دولتی و MBA
مجله
علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه
دانشگاه مرمره، دانشکده مدیریت کسب و کار، استانبول، ترکیه
کلمات کلیدی
فرهنگ سازمانی، درگیری شغلی، شرایط روانی ، معناداری روانی ، ایمنی روانی
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ مرور ادبیات و فرضیات
۱ ۲ درگیری شغلی و فرهنگ سازمانی
۲ ۲ نقش تعدیل کنندگی شرایط روحی روانی معناداری و ایمنی
۳ روش
۱ ۳ نمونه و جمع آوری داده ها
۲ ۳ ابزارهای اندازه گیری
۳ ۳ آماره های توصیفی
۴ ۳ پایایی و روایی (اعتبار)
۵ ۳ تست فرضیات
۴ نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study was conducted to examine the relationship between organizational culture and employees’ job involvement. Moreover, this study investigated the moderating role of employees’ psychological conditions meaningfulness and safety. An empirical study was conducted in Turkey by involving the participation of 264 respondents in banking, insurance and finance organizations. A survey was conducted using the Organizational Culture Questionnaire (OCQ) with the approach of Harrison (1993), the Job Involvement Scale, Psychological Meaningfulness and Psychological Safety Scales to determine the relationships between the variables. The uniqueness of this study considered that the organizational culture construct with the relevant approach was linked to employee work attitude of job involvement in the moderating context of psychological conditions of meaningfulness and safety. The research results were evaluated with its implications of both conceptual and practical levels.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف از اجرای این مطالعه، بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و درگیری شغلی کارکنان بود. به علاوه، این مطالعه، نقش تعدیل کنندگی شرایط روانی معناداری وایمنی کارکنان را مورد پژوهش قرار داد. یک مطالعه تجربه در ترکیه با شرکت 264 پاسخ دهنده در سازمان های بانکداری، بیمه و مالی انجام شد. برای تعیین ارتباط بین متغیرها ، یک بررسی با استفاده از پرسشنامه فرهنگ سازمانی (OCQ) با رویکرد Harrison (1993)، مقیاس درگیری شغلی، و مقیاس های معناداری و ایمنی روانی انجام شد. منحصر به فردی این مطالعه این مسئله را مد نظر قرار داد که ساختارفرهنگ سازمانی با رویکرد وابسته به نگرش کاری کارکنان در مورد درگیری شغلی در زمینه تعدیل کنندگی شرایط روانی معناداری و ایمنی، پیوند خورده بود. نتایج تحقیق با پیامدهایش در سطوح مفهومی و عملی موردارزیابی قرار گرفت.

بدون دیدگاه