ترجمه مقاله بهینه سازی تولید فیتاز توسط جدایه جدید Bacillus sp. سوش EBD 9-1

ترجمه مقاله بهینه سازی تولید فیتاز توسط جدایه جدید Bacillus sp. سوش EBD 9-1
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بهینه سازی تولید فیتاز توسط جدایه جدید Bacillus sp. سوش EBD 9-1 با استفاده از طراحی آزمایشی آماری
عنوان انگلیسی
Optimization of Phytase Production by New Isolate Bacillus sp. EBD 9-1 Strain using Statistical Experimental Design
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2015
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
کد محصول
F1386
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی، کشاورزی، صنایع غذایی، میکروبیولوژی، بیوشیمی، علوم مواد غذایی، دامی، تغذیه دام
مجله
مجله علوم محیطی و تنوع زیستی - Journal of Biodiversity and Environmental Sciences
دانشگاه
گروه زیست شناسی، دانشکده هنر و علوم، دانشگاه اولودا، ترکیه
کلمات کلیدی
انزیم، فیتاز، بهینه سازی، باسیلوس، روش سطح پاسخ، طراحی کامپوزیت مرکزی رو به مرکز
کلمات کلیدی انگلیسی
Enzyme - Phytase - Optimization - Bacillus - Response surface methodology - Face centered central composite design
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روشها
سوش باکتریایی
کشت و محیط کشت
سنجش فعالیت فیتاز
بهینه سازی پارامترهای فیزیکی برای روش RSM
نتایج
تحلیل آماری و مدلسازی سطح پاسخ
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

In this study, face centered central composite design (FCCCD) of response surface methodology (RSM) was applied to describe the relationship between the tested variables, pH, temperature, rpm, incubation period and phytase production by novel isolate Bacillus sp. EBD 9-1. The design was employed by selecting pH, temperature, rpm and incubation period as the model factors and to achieve maximum yield, interaction of these factors was studied by RSM. A second order quadratic model and response surface method showed that the optimum conditions for phytase production were pH, 8.0; temperature, 38.13°C; rpm, 113.64 and incubation period, 45 h. Under these conditions, phytase activity was found to be about 228 Uml-1.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مطالعه طراحی کامپوزیت مرکزی رو به مرکز FCCCD در روش سطح پاسخ RSM بکار گرفته شد تا رابطه میان متغیرهای تست شده یعنی pH و درجه حرارت و rpmو دوره انکوباسیون و تولید فیتاز توسط جدایه تازه به نام Bacillus sp. EBD 9-1 توضیح داده شود. این طراحی با انتخاب pH، درجه حرارت، rpm و دوره انکوباسیون به عنوان فاکتورهای مدل بکار گرفته شد و برای دستیابی به حداکثر بازده، تعامل این فاکتورها از طریق روش RSM مطالعه و بررسی گردید. یک مدل درجه دوم رده دوم و روش سطح پاسخ نشان داد که شرایط بهینه برای تولید فیتاز برابر با pH به اندازه 8.0، درجه حرارت به اندازه 38.13°C، rpm به اندازه 113.64 و دوره انکوباسیون به مدت 45 ساعت بوده است. تحت این شرایط، مشخص گردید که فعالیت فیتاز حدود 228 Uml-1 می باشد.

بدون دیدگاه