تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تابع هش یک طرفه OHFGC بر مبنای کدهای Goppa

عنوان فارسی: تابع هش یک طرفه بر مبنای کدهای OHFGC) Goppa)
عنوان انگلیسی: One-way Hash Function Based on Goppa Codes « OHFGC »
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2013 نشریه : Hikari
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4968 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 418.28Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: ریاضی
گرایش های مرتبط با این مقاله: ریاضی کاربردی، آنالیز عددی
مجله: ناشران بین المللی علوم، فناوری و پزشکی
دانشگاه: گروه ریاضی، دانشکده علوم دانشگاه ابن زهر، Agadir، مراکش
کلمات کلیدی: تابع هش یک طرفه، رمزگشایی سندرم، کدهای Goppa کلاسیکی، تابع تراکم و ماتریس بررسی توازن
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1) مقدمه و نمادگذاری

2) مدل MERKLE DAMGARD

3) فیلد متناهی دودویی

4. کاراکتر شبه تصادفی کد Goppa

1. 4) مسئله رمزگشایی سندرم

2.. 4) مسئله رمزگشایی کراندار کد Goppa

3. 4) مسئله تمایزناپذیری کد Goppa

5) تابع پیشنهادی OHFGC

1. 5) تولید ماتریس بررسی توازن

2. 5) تابع کاهش وزن بردار

3. 5) تابع تراکم

6) نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The design of family of hash function based syndrome and its variants are based on a compression function, that uses a parity check matrix of an error correcting code (random, quasi-cyclic). The objective of this paper is to propose a one-way hash function (OHFGC) of variable size based on classical Goppa codes and the scheme of MERKLE and DAMGARAD. Classical Goppa codes, of pseudo-random characteristic, for regenerating parity check matrix from a primitive element of a finite field F m2 and an integer n m > 2 , and for the design of the compression function. The scheme of MERKLE and DAMGARAD [4,5,6] whose the compression function is based on the calculation of syndromes, the initial vector specific to each message and the reduction function of weight of a given word.

نمونه متن ترجمه

چکیده

طراحی خانواده سندرم مبتنی بر تابع هش و گونه هایش، براساس تابع تراکم صورت می گیرد که از ماتریس بررسی توازن یک کد تصحیح کننده خطا استفاده می کند ( تصادفی، شبه چرخه ای).

هدف این مقاله، پیشنهاد تابع هش یک طرفه (OHFGC) با اندازه متغیر برمبنای کدهای Goppa کلاسیکی و طرح MERKLE و DAMGARAD می باشد. کدهای Goppa کلاسیکی ویژگیهای شبه تصادفی، برای تولید مجدد ماتریس بررسی توازن از عنصر اولیه فیلد متناهی F2m، و یک عدد صحیح n>2m برای طراحی تابع تراکم بکار برده می شوند. طرح MERKLE و DAMGARAD که تابع تراکمش براساس محاسبه سندرم ها، بردار اولیه مختص هر پیام و تابع کاهش وزن کلمه داده شده، عمل می کند.