ترجمه مقاله تابع هش یک طرفه OHFGC بر مبنای کدهای Goppa

ترجمه مقاله تابع هش یک طرفه OHFGC بر مبنای کدهای Goppa
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تابع هش یک طرفه بر مبنای کدهای OHFGC) Goppa)
عنوان انگلیسی
One-way Hash Function Based on Goppa Codes « OHFGC »
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2013
نشریه
Hikari
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4968
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
ریاضی
گرایش های مرتبط با این مقاله
ریاضی کاربردی، آنالیز عددی
مجله
ناشران بین المللی علوم، فناوری و پزشکی
دانشگاه
گروه ریاضی، دانشکده علوم دانشگاه ابن زهر، Agadir، مراکش
کلمات کلیدی
تابع هش یک طرفه، رمزگشایی سندرم، کدهای Goppa کلاسیکی، تابع تراکم و ماتریس بررسی توازن
فهرست مطالب
چکیده
1) مقدمه و نمادگذاری
2) مدل MERKLE DAMGARD
3) فیلد متناهی دودویی
4. کاراکتر شبه تصادفی کد Goppa
1. 4) مسئله رمزگشایی سندرم
2.. 4) مسئله رمزگشایی کراندار کد Goppa
3. 4) مسئله تمایزناپذیری کد Goppa
5) تابع پیشنهادی OHFGC
1. 5) تولید ماتریس بررسی توازن
2. 5) تابع کاهش وزن بردار
3. 5) تابع تراکم
6) نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The design of family of hash function based syndrome and its variants are based on a compression function, that uses a parity check matrix of an error correcting code (random, quasi-cyclic). The objective of this paper is to propose a one-way hash function (OHFGC) of variable size based on classical Goppa codes and the scheme of MERKLE and DAMGARAD. Classical Goppa codes, of pseudo-random characteristic, for regenerating parity check matrix from a primitive element of a finite field F m2 and an integer n m > 2 , and for the design of the compression function. The scheme of MERKLE and DAMGARAD [4,5,6] whose the compression function is based on the calculation of syndromes, the initial vector specific to each message and the reduction function of weight of a given word.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
طراحی خانواده سندرم مبتنی بر تابع هش و گونه هایش، براساس تابع تراکم صورت می گیرد که از ماتریس بررسی توازن یک کد تصحیح کننده خطا استفاده می کند ( تصادفی، شبه چرخه ای).
هدف این مقاله، پیشنهاد تابع هش یک طرفه (OHFGC) با اندازه متغیر برمبنای کدهای Goppa کلاسیکی و طرح MERKLE و DAMGARAD می باشد. کدهای Goppa کلاسیکی ویژگیهای شبه تصادفی، برای تولید مجدد ماتریس بررسی توازن از عنصر اولیه فیلد متناهی F2m، و یک عدد صحیح n>2m برای طراحی تابع تراکم بکار برده می شوند. طرح MERKLE و DAMGARAD که تابع تراکمش براساس محاسبه سندرم ها، بردار اولیه مختص هر پیام و تابع کاهش وزن کلمه داده شده، عمل می کند.

بدون دیدگاه