تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه های قرار گرفته بر روی فونداسیون های سطحی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: یک مدل غیر خطی ساده شده نوسانی- جنبشی جهت ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه های قرار گرفته بر روی فونداسیون های سطحی
عنوان انگلیسی: A simplified Nonlinear Sway-Rocking model for evaluation of seismic response of structures on shallow foundations
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 34
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7951 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 7.30Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: خاک و پی، سازه و زلزله
مجله: دینامیک خاک و مهندسی زلزله - Soil Dynamics and Earthquake Engineering
دانشگاه: گروه مهندسی عمران، دانشگاه ناتینگهام، انگلستان
کلمات کلیدی: تعامل ساختار خاک، مدل ساده شده، تجزیه و تحلیل غیر خطی، غیر همگن بودن خاک
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2.تعریف مسئله

3.مدل تفاضل محدود (تحلیل استاتیک)

1.3 مدل

2.3 پاسخ بار-جابه جایی

3.3 پوش گسیختگی V:H:M

4.مدل NSR ساده شده

1.4 توصیف (شرح) مدل

2.4 کالیبراسیون مدل

1.2.4 سختی اولیه

2.2.4 ظرفیت باربری زوج

3.2.4 پارامترهای شکل سخت-کد گذاری شده (رمزی)

5.اعتبارسنجی مدل NSR

1.5 مدل خاک-ساختار در تحلیل های دینامیک

2.5 روش ها و نتایج

6.محدودیت های مدل NSR

7. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract This paper presents a simplified Nonlinear Sway-Rocking model as a preliminary design tool for seismic soil-structure interaction analysis. The proposed model is intended to capture the nonlinear loaddisplacement response of shallow foundations during strong earthquake events where foundation bearing capacity is fully mobilised. Emphasis is given to heavily-loaded structures resting on a saturated clay half-space. The variation of soil stiffness and strength with depth, referred to as soil non-homogeneity, is considered in the model. Although independent springs are utilised for each of the swaying and rocking motions, coupling between these motions is taken into account by expressing the loaddisplacement relations as functions of the factor of safety against vertical bearing capacity failure (FSv) and the moment-to-shear ratio (M/H). The simplified model has been calibrated and validated against results from a series of static push-over and dynamic analyses performed using a more rigorous finitedifference numerical model. Despite some limitations of the current implementation, the concept of this model gives engineers more degrees of freedom in defining their own model components, providing a good balance between simplicity, flexibility and accuracy.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله یک مدل نوسانی-جنبشی غیر خطی ساده شده به عنوان ابزار طراحی مقدماتی(ابتدایی) برای تحلیل های اثر متقابل خاک-سازه ارائه شده است.مدل پیشنهادی به منظور اتخاذ پاسخ غیر خطی بار-جابه جایی فونداسیون های سطحی طی حوادث زلزله ای شدید که در آن ظرفیت باربری فونداسیون کاملا بسیج شده ،درنظر گرفته شده است.تاکید به سازه های سنگینی-بارگذاری شده ی قرار گرفته بر روی نیمه فضای خاک رس اشباع است.تغییر سختی و مقاومت خاک با عمق،که به عنوان ناهمگون(ناهمگن) بودن خاک شناخته میشود،در مدل درنظر گرفته شده است.اگرچه فنرهای مستقل برای هر یک از تکان های نوسانی و جنبشی استفاده می شود،جفت شدگی(اتصال) بین این تکان ها با بیان روابط بار-جابه جایی به عنوان تابعی از ضریب ایمنی در برابر گسیختگی ظرفیت باربری عمودی ( FSv) و نسبت لنگر به برش ( (M/H)درنظر گرفته می شود.مدل ساده شده بر اساس نتایج حاصل از مجموعه هایی پوش آور استاتیکی و تحلیل های دینامیکی انجام شده با استفاده از یک مدل عددی اجرایی دقیق تر کالیبره و واسنجی شده است. علیرغم برخی محدودیت های اجرایی فعلی، مفهوم این مدل،به مهندسین درجه ی آزادی بیشتری در تعریف اجزای مدل خودشان را ،با فراهم کردن تعادلی خوب بین سادگی ،انعطاف پذیری و دقت را میدهد .