ترجمه مقاله دوره طبیعی سیستم دیوارهای برشی صفحات فولادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله دوره طبیعی سیستم دیوارهای برشی صفحات فولادی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
دوره طبیعی سیستم دیوارهای برشی صفحات فولادی
عنوان انگلیسی
Natural periods of steel plate shear wall systems
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2009
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6290
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت ساخت، سازه و زلزله
مجله
مجله پژوهش سازه های فولادی - Journal of Constructional Steel Research
دانشگاه
دانشکده مهندسی عمران، آنکارا، ترکیه
کلمات کلیدی
دیوارهای برشی صفحات فولادی، دوره ی طبیعی، عنصر محدود، افزایش دوره، فرمول ساده شده
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه و پیش زمینه
2. ارزیابی معادلات تجربی ارائه شده در مشخصات طراحیک
3. پیشرفت روش های دستی ساده برای برآورد دوره ی اولیه ی دیوارهای صفحات فولادی
4. برآورد دوره ی طبیعی سیستم های دوگانه
5. اثرات هندسی غیرخطی
6. تاثیر غیرخطی بودن مواد اولیه
7. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In most seismic building codes, the design base acceleration is computed using the natural period of vibration of the structure. Design specifications provide empirical formula to estimate the fundamental natural period of a system. In this study a class of steel plate shear walls, that have uniform properties through their height, was considered. The fundamental natural periods of this class of structures were determined using three dimensional geometrically linear finite element analyses and were compared against the estimates provided by seismic design specifications. Comparisons reveal that estimations using approximate formula can lead to unsatisfactory results. Based on this observation a simple hand method has been developed to predict the fundamental period of a steel plate shear wall. In the development of the hand method the steel plate shear wall has been recognized as a vertical cantilever for which simplified analytical solutions exist. Contributions of shear and bending stiffness of the wall have been explicitly taken into account. Furthermore, this simple method has been extended to dual systems having plate walls and special moment frames in the context of theories on wall-frame structures. Natural period estimations using the method that was developed in this study are compared with the finite element solutions and a good agreement is demonstrated. In addition, the effects of geometrical and material nonlinearities on the fundamental period were explored. The fundamental periods of steel plate walls were investigated at various drift levels. Based on the numerical analysis, elongation of the periods due to buckling and yielding of infill plates were quantified and are presented herein.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در بسیارهای از کدهای ساختمان های لرزشی، سرعت اولیه ی طراحی با استفاده از دوره ی طبیعی لرزش ساختمان محاسبه می گردد. ویژگی های طراحی فرمول های تجربی را برای برآورد دوره ی طبیعی اولیه ی یک سیستم ارائه می دهد.در این مقاله، انواع دیوارهای برشی صفحات فولادی، که دارای ویژگی های مشترکی در ارتفاع و بلندی خود می باشند، مورد توجه قرار گرفته اند. دوره ی طبیعی اولیه ی این نوع از ساختارها با استفاده از تجزیه و تحلیل عناصر خطی محدود سه بعدی مشخص شدند و با موارد برآورد شده ای مقایسه شدند که مربوط به ویژگی های طراحی لرزشی بودند. مقایسه های انجام شده نشان دادند کهبرآوردهای انجام شده بوسیله ی فرمول های تقریبی، می توانند سبب بدست آمدن نتایج نامطلوبی شوند. براساس این مشاهدات، از یک روش ساده ی دستی برای پیش بینی دوره ی اولیه ی دیوارهایبرشی صفحات فولادی استفاده شد. در توسعه ی این روش دستی، دیوار برشی صفحات فولادی به عنوان یک پایه ی عمودی برای مواردی بکار رفتند که راه حل های تحلیلی موجود را ساده می نمودند. مشارکت سختی شیار و خمش دیوار به روشنی در نظر گرفته شده است. بعلاوه، این روش ساده به سیستم های دو گانه ای گسترش پیدا کرده است که دارای دیوارهای صفحه و چارچوب های زمانی خاصی در زمینه ی نظریه های مربوط به ساختارهای دیوار می باشد. برآوردهای مربوط به دوره ی طبیعی که از روشی استفاده می کنند که در این مقاله به آن پرداخته شده است، با راه حل های عناصر محدودی مقایسه می شوند و توافق مناسب و مطلوبی را ارائه داده اند. علاوه بر این، تاثیر موارد غیرخطی هندسی در دوره ی اولیه مورد بررسی قرار گرفته است. دوره ی اولیه ی دیوارهای مربوط به صفحات فولادی در سطوح مختلف رانشی ارزیابی شده است. براساس تجزیه و تحلیل های عددی انجام شده، افزایش دوره ها به دلیل خمیدگی و ساخت صفحات پر بررسی شده و در این مقاله ارائه گردیده اند.

بدون دیدگاه