تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله نقش نانو دی اکسید سیلیسیم در جوانه زنی بذور گوجه فرنگی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: نقش نانو دی اکسید سیلیسیم در جوانه زنی بذور گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum)
عنوان انگلیسی: Role of nano-SiO2 in germination of tomato (Lycopersicum esculentum seeds Mill)
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 11
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6561 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.06Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی کشاورزی و بیوتکنولوژی
گرایش های مرتبط با این مقاله: زراعت و اصلاح نباتات، علوم و تکنولوژی بذر، علوم باغبانی و بیوتکنولوژی کشاورزی
مجله: مجله علوم زیستی عربستان - Saudi Journal of Biological Sciences
دانشگاه: گروه گیاه شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ملک سعود، عربستان سعودی
کلمات کلیدی: دی اکسید نانوسیلیکون، جوانه زنی بذر، گوجه esculentum
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

1-2- آماده سازی بذور

2-2- خواص و آماده سازی سوسپانسیون نانوذرات برای تیمار

3-2- تیمار بذور و جوانه زنی

4-2- تعیین خواص رشدی

نتایج و بحث

نتیجه گیری

سپاسگزاری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Agricultural biotechnology is very familiar with the properties of nanomaterial and their potential uses. Therefore, the present experiment was conducted to test the beneficial effects of nanosilicon dioxide (nSiO2: size- 12 nm) on the seed germination of tomato (Lycopersicum esculentum Mill. cv Super Strain B). Application of nSiO2 significantly enhanced the characteristics of seed germination. Among the treatments, 8 g L1 of nSiO2 improved percent seed germination, mean germination time, seed germination index, seed vigour index, seedling fresh weight and dry weight. Therefore, it is very clear that nSiO2 has a significant impact on the seed germination potential. These findings could provide that alternative source for fertilizer that may improve sustainable agriculture.

نمونه متن ترجمه

چکیده

بیوتکنولوژی کشاورزی با خواص نانومواد و استفاده از پتانسیل های استفاده اش بسیارآشناست. بنابراین، این آزمایش برای تست اثرات سودمند نانو دی اکسید سیلیسیم (اندازه 12 نانومتر) بر جوانه زنی بذر گوجه فرنگی (.Lycopersicum esculentum )رقم Super Strain B انجام شد. استفاده از نانوسیلیسیم به طور معنی داری ویژگی های جوانه زنی بذر را افزایش داد. بین تیمارها، 8 گرم در لیتر نانوسیلیسیم درصد جوانه زنی بذر ، میانگین زمان جوانه زنی، شاخص جوانه زنی بذر، شاخص بنیه بذر، وزن تر و وزن خشک دانهال را بهبود بخشید. بنابراین، بسیار روشن است که نانوسیلیسیم تاثیر معنی داری بر پتانسیل جوانه زنی بذر داشت. این یافته ها می تواند منبع جایگزینی برای کود فراهم کند که ممکن است کشاورزی پایدار را بهبود بخشد.